Hur kan jag förklimatisera min eVan?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Förutsättningar för att förklimatiseringen ska fungera är:

  • Förklimatiseringen är aktiverad och starttiden är inställd
  • Alla fönster och dörrar är stängda
  • Motorhuven är stängd
  • Växelläge "P" är ilagt
  • Laddkontakten är rätt isatt, låst och ansluten till strömförsörjningsenheten (om du laddar utan väggbox hemma kan klimatiseringseffekten bli lägre)
  • Den förinställda temperaturen i bilen och yttertemperaturen är olika (om de är lika startar inte förklimatiseringen)
  • Batterinivån är över 15 %
Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum