Hur laddar jag min eVan?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Förutsättningar för att laddningen ska fungera är:

  • Tillräckligt med tid för att bilen ska hinna laddas helt
  • Laddkontakten är rätt isatt, låst och ansluten till strömförsörjningsenheten
  • Motorhuven är stängd
  • Växelläge "P" är ilagt
  • Bilen har identifierats med RFID-kort på laddningsstationen
Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum