Kan jag använda Mercedes PRO i andra länder?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Kommunikationsmodulen fungerar gränsöverskridande. Mercedes PRO står för roamingkostnaderna. Om både telefonfunktion och datataxa är aktiverad på din mobila enhet kan det vara så att detta inte gäller. Mercedes PRO är inte heller ansvarig för roamingkostnader som kan uppstå till följd av dessa mobila dataabonnemang.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum