Hur gör jag för att börja använda kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Kommunikationsmodulen (LTE) för digitala tjänster är fast inmonterad i bilen och aktiveras vid köp av tjänsterna i Mercedes PRO Portal (resp. aktiveras genom att man köper tjänster som sedan tilldelas bilen).

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum