Varför måste jag ange ett personligt supportlösenord?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

I vissa fall kan en medarbetare hos en Mercedes-Benz partner eller på kundsupportens hotline behöva ges åtkomst till ditt företagskonto i ditt namn efter att du har angett ditt personliga supportlösenord. Detta är bara synligt för användarna.

Detta ska förhindra att obehöriga gör intrång i ditt företagskonto. Om du behöver hjälp i Mercedes PRO Portal som kräver att en Mercedes-Benz-partner eller kundsupport ges åtkomst till ditt konto, ska du ange ditt supportlösenord när du ombeds göra detta. Du kan ändra ditt supportlösenord när som helst.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum