Behöver jag internetanslutning via en smartphone för att använda Mercedes PRO?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Om du har ett fordon med integrerad kommunikationsmodul behöver du ingen internetuppkoppling via smartphone eftersom SIM-kortet är fast integrerat i fordonet. På så vis kan du använda Mercedes PRO connect även utan en smartphone. Däremot är de tjänster som är särskilt utvecklade för att underlätta förarens vardag kopplade till Mercedes PRO connect App.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum