Dina data. Vårt ansvar.

Våra principer.

Vi hjälper dig att optimera ditt dagliga arbete med data – transparent och skyddat efter bästa förmåga.
Daten leisten viel für Sie

Du har stor nytta av dina data.

 
Sie behalten stets die Kontrolle

Det är alltid du som har kontrollen.

 
Höchste Sicherheit für Ihre Daten

Högsta säkerhet för dina data.

 

Detaljinformation.

  1. Dataanvändning
  2. Kontroll
  3. Säkerhet
Du har stor nytta av dina data.

Full kontroll över dina fordon.

Vårt mål är att göra administrationen av din vagnpark så enkel som möjligt varje dag. Genom realtidsdata kan du se var dina bilar befinner sig när de används, övervaka vissa tillstånd i bilarna och avgöra hur kostnadseffektivt din vagnpark arbetar.

Bilens tillstånd.

Bränslenivå, bromsar, däcktryck eller spolarvätska: Genom dataöverföringen har du hela tiden överblick över vissa tillstånd i bilen. Så att du kan planera i förväg och spara tid och pengar.

Lokalisering. 

Du vet alltid när dina fordon är ute på jobb: Optimera lasten och navigera din vagnpark ännu effektivare med hjälp av lokaliseringsdata – för bästa möjliga koordination och en förutseende ruttplanering.

Körsätt. 

Analysera olika körsätt och optimera bränsle- resp. energiförbrukningen och slitaget. De informativa analyserna hjälper dig att förbättra lönsamheten och miljöbalansen i hela vagnparken.

Det är alltid du som har kontrollen.

Dina data tillhör dig.

Att skydda dina data är självklart för Mercedes PRO. Därför ger vi dig kontrollen över din information – alltid och i full utsträckning. Vi utvecklar våra tjänster med stor omsorg. Du själv bestämmer över dina data och kan när som helst styra behandlingen av dem.

Förarläge.

Du har översikt över alla data som samlas in under körningen. Med hjälp av olika lägen fastställer du när och i vilken omfattning data ska registreras och överföras.

Datahantering.

Rätt information för varje jobb: Som företagsägare kan du förse de anställda med exakt de data som behövs för deras uppgifter. Med vårt roll- och behörighetskoncept är det enkelt att administrera informationen i ditt företag.

Dataregistrering.

På Mercedes PRO förstår vi att omständigheterna kan ändras. Därför vill vi att du när som helst ska kunna aktivera och avaktivera tjänsterna och därmed också de data som samlas in. Om en person eller ett fordon lämnar företaget kan du enkelt radera alla data som registrerats.

 

Högsta säkerhet för dina data.

Bara för dig.

Vi förstår att dina data måste behandlas med högsta diskretion. Därför har vi utvecklat våra system efter de allra strängaste säkerhetsstandarderna. Dina data sparas i testade serversystem, där krypterad överföring och autentiseringar är en självklarhet.

Autentisering.

All åtkomst till den tekniska infrastrukturen är skyddad genom tvåfaktorsautentisering. Detta dubbla skydd garanterar att endast behöriga personer kan komma åt informationen. Vid försök till obehörig åtkomst slår vår automatiska övervakning larm direkt.

Datalagring.

Våra servrar finns i Daimler AG:s egen datacentral och hos vår certifierade partner Microsoft i Västeuropa och uppfyller alla krav i EU:s dataskyddsförordning GDPR. Du har tillgång till dina data när du vill. Automatiserade processer för backup och säkerhetskopiering skyddar mot att data går förlorade oväntat.

Kryptering.

Din konfidentiella företags- och fordonsinformation förtjänar det bästa skyddet. Därför använder vi krypterad överföring för alla data. Du kan vara säker på att en extern tredje part under inga omständigheter får åtkomst till dina data.

Behöver du stöd?

Vi är tillgängliga för dig dygnet runt.

Lorem Ipsum