PRO Fleetadministration.

Alltid ett steg före.

Vårt erbjudande.

En förutseende planering av åtgärderna för din vagnpark sparar tid, pengar och utgifter. Med hjälp av Mercedes PRO connect kan du behålla överblicken över fordonens exakta position under körningen och över deras status.

PRO fleetadministration Bas.

Förbättra utnyttjandet av vagnparken med en förutseende och flexibel planering samt ständig översikt över dina bilar.

Testa nu kostnadsfritt!1

1

Totalpriset för alla tjänster (exkl Fordonsdatagränssnitt) är 3863 SEK exkl moms. Vid nyttjande av Välkomsterbjudandet ingår tjänsterna kostnadsfritt i 12 månader. När Välkomsterbjudandet löper ut, har du fortfarande ditt Mercedes PRO konto och har möjlighet att köpa tjänsterna separat via Mercedes PRO Store.

Fleetadministration Bas

Översikt över bilarnas status och var de befinner sig .

Produkten Effektiv fleetadministration kan hjälpa din vagnparksledning att behålla överblicken över sin vagnpark. På så sätt kan du när som helst använda funktionen för att se bilens status eller lokalisera bilen1. Det hjälper dig att optimera kapacitetsutnyttjandet tack vare en förutseende och flexibel planering, vilket också ökar produktiviteten i ditt företag. Vid en misstänkt fordonsrörelse informerar billarmet om det proaktivt.

1

Positionsvisningen på kartorna sker endast vid körningar ”i tjänsten” eller om bilen inte tilldelats någon förare.

Sammanfattning av fördelarna för dig:

Verwaltungsaufwand und Zeit sparen

Spara tid och administrationsarbete.

 
Auslastung und Produktivität

Bättre utnyttjande och produktivitet.

 
Schnell reagieren bei Diebstahlgefahr

Reagera snabbt vid risk för stöld.

 

Fordonsstatus

Få mer realtidsinformation om din bil online.

Med Mercedes PRO connect-tjänsten Fordonsstatus får vagnparksledning och förarna1 viktig och högaktuell fordonsinformation online. Du kan till exempel kontrollera räckvidden, bränslenivån eller batterinivån, mätarställningen och tändningsstatusen. Med extrautrustning kan även däcktrycket och på dieselmotorer nivån i AdBlue®-tanken kontrolleras. Varningsmeddelanden från bilen visas också.

Sammanfattning av de viktigaste fördelarna:

  • Översikt över alla vagnparksfordon
  • Snabbare reaktion vid oplanerade händelser
  • Viktig fordonsinformation bekvämt tillgänglig via Mercedes PRO connect App1
  • Lättare planering av arbetsdagarna

All viktig fordonsinformation kan hämtas via fordonsadministrationen – på önskemål som lista för utvalda fordon eller i en detaljerad vy för varje enskild bil i vagnparken. Och även föraren1 kan lätt hitta information om fordonsstatus i sin Mercedes PRO connect App1.

Vilka data som är tillgängliga kan variera beroende på fordonsmodell. Däcktrycket kan bara visas om det finns en inbyggd trådlös däcktrycksövervakning (tillval) på fram- och bakaxeln. AdBlue®-nivån kan bara kontrolleras på bilar med dieselmotor i kombination med extrautrustningen avgasrening SCR generation 3.

1

Appen Mercedes PRO connect får inte användas när du kör. Annars finns det risk för att du inte koncentrerar dig på trafiken och utgör en fara för andra. Följ även gällande lagar i det aktuella landet.

Fordonslogistik

Alltid koll på var dina fordon befinner sig.

Med Mercedes PRO connect-tjänsten Fordonslogistik har du exakt koll på var dina fordon befinner sig och kan planera dina körningar bättre. Vagnparksledningen kan när som helst se fordonens position i fordonsadministrationen1. Om vagnparksledningen vill veta när fordonen2 åker ut ur eller in i ett visst område kan han/hon begränsa detta område på kartan genom ett "geofence". Du får till exempel ett meddelande när fordonet kör från kunden.

Olika kartvyer, till exempel med vägtrafikdata i realtid, fordonspositioner1 eller offentliga laddningsstationer3 för elbilar, underlättar planeringen ytterligare. Dessutom kan vagnparksledningen markera och spara adresser på kartan och skicka dessa till förarens Mercedes PRO connect App2. För att skicka adresser till appen2 krävs tjänsten Vagnparkskommunikation. Om tjänsten Send2Car4 finns går det även att sända adresser till bilens multimediesystem.

 

Sammanfattning av de viktigaste fördelarna:

  • Översikt över alla vagnparksfordon
  • Körningarna kan planeras effektivare och med kortare varsel
  • Förarna trivs bättre på arbetet tack vare effektiv planering av körningar
Om föraren vill bevara sin privatsfär går det att stänga av fordonsspårningen vid privata körningar eller på vägen till och från jobbet via Mercedes PRO connect App2.
1

Positionsvisningen på kartorna sker endast vid körningar ”i tjänsten” eller om bilen inte har tilldelats någon förare.

2

Appen Mercedes PRO connect får inte användas när du kör. Annars finns det risk för att du inte koncentrerar dig på trafiken och utgör en fara för andra. Följ även gällande lagar i det aktuella landet.

3

Laddningsstationer visas endast om tjänsten har tilldelats till minst en elbil.

4

Tjänsten Send2Car finns bara i kombination med multimediasystem MBUX med 17,8 cm (7 tum) stor pekskärm och navigation eller multimediasystem MBUX med 26 cm (10,25 tum) stor pekskärm. Tjänsten finns inte för Vito och eVito.

Billarm

Reagera snabbt vid risk för stöld.

Ju snabbare du får information om en bilstöld, desto snabbare kan du reagera – och desto mer sannolikt är det att du får tillbaka din bil. Tjänsten Billarm ger vagnparksledningen information via fordonsadministrationen om en bil rapporterar en förmodad stöld.

Sammanfattning av de viktigaste fördelarna:

  • Lägre kostnader för vagnparken, eftersom färre bilar behöver bytas ut
  • Förmånligare försäkringspremier tack vare färre bilstölder
  • Enkel positionsbestämning av en stulen bil
Billarmet visas proaktivt när bilen kör ut ur definierade geofence-områden inom en viss tidsperiod eller om billarmet1, som finns som tillval, utlöses.
1

Endast i kombination med tillvalen ”Billarm” eller ”Stöldskyddspaket” i Sprinter-modellserierna 907 och 910.

Kompatibla modeller och program.

Fordon och modeller
Sprinter 907, Sprinter 910, Vito 447 (fr.o.m. 05/2019), eVito 4471
Fordonsadministration
Mercedes PRO connect App
1

Mercedes PRO connect-tjänster är tillgängliga för eVito-fordon som tillverkats fr.o.m. 03/2019. Kontakta din återförsäljare för information om huruvida Mercedes PRO connect-tjänsterna är tillgängliga för ditt eVito-fordon.

Effektiv fleetadministration under användning.

Översikt över fordonsstatus och var fordonen befinner sig

 

Lorem Ipsum