PRO Körjournal.

Registrera och dokumentera varje körning hur enkelt som helst.

Digital körjournal som redan finns i bilen

Att registrera och följa hur dina bilar körs är lätt med Mercedes PRO connect. Varje körning registreras helt automatiskt och du kan komma åt den i din fordonsadministration och i Mercedes PRO connect App1.

Digital körjournal.

Du kan snabbt komma åt viktiga uppgifter om fordonen i din vagnpark som till exempel vart de körts och när.2

Digital förarjournal.

Exportera en PDF eller EXCEL av din körjournal per förare med en knapptryckning32.
1

Appen Mercedes PRO connect får inte användas när du kör. Annars finns det risk för att du inte koncentrerar dig på trafiken och utgör en fara för andra. Följ även gällande lagar i det aktuella landet.

2

I fordon som är försedda med funktionen motortomgång utan nyckel (MW1) har Mercedes PRO connect-tjänsterna Digital körjournal och Digital förarjournal begränsad funktion. När motortomgång utan nyckel är aktiv registreras endast en körning.

3

Om du vill använda den digitala körjournalen för skattedokumentation är det mycket viktigt att du först kontrollerar att formen och den sammanställda informationen följer din skattemyndighets skatterättsliga föreskrifter.

digitala-korjournal

Digital körjournal

Håll koll på hur dina bilar används.

Testa nu kostnadsfritt i 12 månader!1

Mercedes PRO connect-tjänsten Digital körjourna2 registrerar alla körningar automatiskt.3 Det gör att det är lätt att se hur bilarna används. Eftersom position, datum och tid samt mätarställning vid körningens start och slut registreras, är det lätt att ta reda på hur fordonen utnyttjas samt hur långt och hur länge de körts. Tack vare att varje bil tilldelas en förare via Mercedes PRO connect App4 kan kontoret när som helst se vilken förare som har gjort en viss körning.

Föraren4 kan själv ange syftet med körningen4 plus information i Mercedes PRO connect App5 och klassificera körningen som tjänst eller privat.

Dina fördelar:

  • Automatisk registrering av alla körningar
  • Tidsbesparande
  • Enkelt att skilja mellan tjänstekörning eller privata mil

 

1

Totalpriset för alla tjänster (exkl Fordonsdatagränssnitt) är 3863 SEK exkl moms. Vid nyttjande av Välkomsterbjudandet ingår tjänsterna kostnadsfritt i 12 månader. När Välkomsterbjudandet löper ut, har du fortfarande ditt Mercedes PRO konto.

2

Mercedes PRO connect-tjänsterna finns för eVito-fordon som tillverkats från och med 03/2019. Kontakta din återförsäljare om du har frågor om tillgängligheten av Mercedes PRO connect-tjänster för din eVito.

3

I fordon som är försedda med funktionen motortomgång utan nyckel (MW1) har Mercedes PRO connect-tjänsterna Digital körjournal och Digital förarjournal begränsad funktion. När motortomgång utan nyckel är aktiv registreras endast en körning.

4

Appen Mercedes PRO connect får inte användas när du kör. Annars finns det risk för att du inte koncentrerar dig på trafiken och utgör en fara för andra. Följ även gällande lagar i det aktuella landet.

5

Beroende på marknad har föraren upp till 3 möjligheter att kategorisera sina körningar: som körning i tjänsten, som privat körning eller som väg till arbetet.

PRO körjournal under användning.

Alltid översikt över viktiga uppgifter om vagnparken.

Kompatibla modeller och program.

Fordon och modeller

Sprinter 907, Sprinter 910, Vito 447 (fr.o.m. 05/2019), eVito 4471

Fordonsadministration

Mercedes PRO connect App
1

Mercedes PRO connect-tjänsterna finns för eVito-fordon som tillverkats från och med 03/2019. Kontakta din återförsäljare om du har frågor om tillgängligheten av Mercedes PRO connect-tjänster för din eVito.

digitala-forarjournal

Digital förarjournal: Ha koll på alla körningar.

Slut med glömda körjournaler

Testa nu kostnadsfritt i 12 månader!1

Tack vare Digital förarjournal2 från Mercedes PRO connect får du en översiktlig visning av alla dina fordon. Du kan spara förarjournalerna antingen digitalt eller i pappersform. Förarna behöver inte skriva in något för hand. När det är dags för deklaration3 kan man enkelt skapa en PDF eller EXCEL. Den dokumenterar privata och tjänstekörningar4 på ett överskådligt och korrekt sätt. Och håller revisorn nöjd!

Dina fördelar:

  • Alla data som PDF eller EXCEL.
  • Digital registrering av alla data
  • Uppfyller skatteverkets krav
  • Enklare arbetsprocesser.

 

1

Totalpriset för alla tjänster (exkl Fordonsdatagränssnitt) är 3863 SEK exkl moms. Vid nyttjande av Välkomsterbjudandet ingår tjänsterna kostnadsfritt i 12 månader. När Välkomsterbjudandet löper ut, har du fortfarande ditt Mercedes PRO konto.

2

I fordon som är försedda med funktionen motortomgång utan nyckel (MW1) har Mercedes PRO connect-tjänsterna Digital körjournal och Digital förarjournal begränsad funktion. När motortomgång utan nyckel är aktiv registreras endast en körning.

3

Om du vill använda den digitala körjournalen för skattedokumentation är det mycket viktigt att du först kontrollerar att formen och den sammanställda informationen följer din skattemyndighets skatterättsliga föreskrifter.

4

Beroende på marknad har föraren upp till 3 möjligheter att kategorisera sina körningar: som körning i tjänsten, som privat körning eller som väg till arbetet.

Kompatibla modeller och program.

Fordon och modeller

Sprinter 907, Sprinter 910, Vito 447 (fr.o.m. 05/2019), eVito 4471, V-Klass 447 (fr.o.m. 03/2020)

Fordonsadministration

Mercedes PRO connect App
1

Mercedes PRO connect-tjänsterna finns för eVito-fordon som tillverkats från och med 03/2019. Kontakta din återförsäljare om du har frågor om tillgängligheten av Mercedes PRO connect-tjänster för din eVito.

Mer information om vilka tjänster som finns för din bil finns i Översikt över Mercedes PRO connect-tjänster.

Lorem Ipsum