PRO Körjournal.

Registrera och dokumentera varje körning utan besvär.

Vårt erbjudande.

Att registrera och följa användningen av fordonen i din vagnpark är lättare med Mercedes PRO connect än förut. Varje körning registreras helt automatiskt och du kan komma åt den i din fordonsadministration och i Mercedes PRO connect App1.

Digital körjournal.

Du kan snabbt komma åt viktiga uppgifter om fordonen i din vagnpark såsom körda rutter.2

 

Digital förarjournal.

Du kan extrahera en PDF eller EXCEL av din körjournal med en knapptryckning32.

 

1

Appen Mercedes PRO connect får inte användas när du kör. Annars finns det risk för att du inte koncentrerar dig på trafiken och utgör en fara för andra. Följ även gällande lagar i det aktuella landet.

2

I fordon som är försedda med funktionen motortomgång utan nyckel (MW1) har Mercedes PRO connect-tjänsterna Digital körjournal och Digital förarjournal begränsad funktion. När motortomgång utan nyckel är aktiv registreras endast en körning.

3

Om du vill använda den digitala körjournalen för skattedokumentation är det mycket viktigt att du först kontrollerar att formen och den sammanställda informationen följer din skattemyndighets skatterättsliga föreskrifter.

digitala-korjournal

Digital körjournal

Håll koll på användningen av dina fordon.

Testa nu kostnadsfritt i 12 månader!1

Arbetsmässig eller privat körning? Gör en smidig kategorisering av körningarna och dra nytta av den överskådliga översikten över alla dina fordons körningar.

1

Totalpriset för alla tjänster (exkl Fordonsdatagränssnitt) är 3863 SEK exkl moms. Vid nyttjande av Välkomsterbjudandet ingår tjänsterna kostnadsfritt i 12 månader. När Välkomsterbjudandet löper ut, har du fortfarande ditt Mercedes PRO konto och har möjlighet att köpa tjänsterna separat via Mercedes PRO Store.

Sammanfattning av fördelarna för dig:

Digitale Erfassung aller Daten

Digital registrering av alla data.

 
Transparenz über Fahrzeugnutzung

Fullständig transparens över fordonens användning.

 
Optimierungspotenziale sichtbar

Synliggör optimeringsmöjligheterna.

 

Digital körjournal

Enkel registrering av körningar: Mercedes PRO connect-tjänsten Digital körjournal registrerar alla körningar automatiskt.1 Det gör att det är lätt att se hur bilarna utnyttjas. Eftersom position, datum och tid samt kilometerställning vid körningens start och slut registreras, är det lätt att ta reda på hur fordonen utnyttjas samt distans och varaktighet för körningarna. Tack vare tilldelningen av förarna via Mercedes PRO connect App2 kan vagnparksledningen när som helst se vilken förare som har gjort körningarna.

Föraren2 kan själv ange syftet med körningen2 plus information i Mercedes PRO connect App3 och klassificera körningen som arbetsmässig eller privat.

Sammanfattning av de viktigaste fördelarna:

  • Överblick över alla körningar
  • Optimerad användning av vagnparken
  • Tidsbesparing
  • Snabb redigering av listan över körningar på mobiltelefonen2
1

I fordon som är försedda med funktionen motortomgång utan nyckel (MW1) har Mercedes PRO connect-tjänsterna Digital körjournal och Digital förarjournal begränsad funktion. När motortomgång utan nyckel är aktiv registreras endast en körning.

2

Appen Mercedes PRO connect får inte användas när du kör. Annars finns det risk för att du inte koncentrerar dig på trafiken och utgör en fara för andra. Följ även gällande lagar i det aktuella landet.

3

Beroende på marknad har föraren upp till 3 möjligheter att kategorisera sina körningar: som körning i tjänsten, som privat körning eller som väg till arbetet.

Kompatibla modeller och program.

Fordon och modeller

Sprinter 907, Sprinter 910, Vito 447 (fr.o.m. 05/2019), eVito 4471

Fordonsadministration

Mercedes PRO connect App
1

Mercedes PRO connect-tjänster är tillgängliga för eVito-fordon som tillverkats fr.o.m. 03/2019. Kontakta din återförsäljare för information om huruvida Mercedes PRO connect-tjänsterna är tillgängliga för ditt eVito-fordon.

digitala-forarjournal

Digital förarjournal

Spara underlaget för förarjournalen.

Testa nu kostnadsfritt i 12 månader!1

Du behöver aldrig mer skriva förarjournal för hand: med Digital körjournal2 från Mercedes PRO connect får du en översiktlig visning av alla dina fordon och möjlighet att extrahera en PDF eller EXCEL med en knapptryckning.

1

Totalpriset för alla tjänster (exkl Fordonsdatagränssnitt) är 3863 SEK exkl moms. Vid nyttjande av Välkomsterbjudandet ingår tjänsterna kostnadsfritt i 12 månader. När Välkomsterbjudandet löper ut, har du fortfarande ditt Mercedes PRO konto och har möjlighet att köpa tjänsterna separat via Mercedes PRO Store.

2

I fordon som är försedda med funktionen motortomgång utan nyckel (MW1) har Mercedes PRO connect-tjänsterna Digital körjournal och Digital förarjournal begränsad funktion. När motortomgång utan nyckel är aktiv registreras endast en körning.

Sammanfattning av fördelarna för dig:

Alle steuerrelevanten Daten als PDF

Alla styrrelaterade data som PDF eller EXCEL.

 
Digitale Erfassung aller Daten

Digital registrering av alla data.

 
Einfachere Arbeitsabläufe

Enklare arbetsprocesser.

 

Digital förarjournal

Extrahera körjournalen till PDF eller EXCEL .1

Tack vare Digital förarjournal2 kan du spara förarjournalerna i pappersform i framtiden. Föraren är heller inte skyldig att krångla med att skriva upp varje körning för hand. När det är dags för deklarationen1 kan vagnparksledningen enkelt skapa en PDF eller EXCEL. Den dokumenterar privata och arbetsmässiga körningar3 på ett överskådligt och läsbart sätt.

Sammanfattning av de viktigaste fördelarna:

  • Extrahering av körjournalen med en knapptryckning
  • Enklare arbetsprocedurer
1

Om du vill använda den digitala körjournalen för skattedokumentation är det mycket viktigt att du först kontrollerar att formen och den sammanställda informationen följer din skattemyndighets skatterättsliga föreskrifter.

2

I fordon som är försedda med funktionen motortomgång utan nyckel (MW1) har Mercedes PRO connect-tjänsterna Digital körjournal och Digital förarjournal begränsad funktion. När motortomgång utan nyckel är aktiv registreras endast en körning.

3

Beroende på marknad har föraren upp till 3 möjligheter att kategorisera sina körningar: som körning i tjänsten, som privat körning eller som väg till arbetet.

Kompatibla modeller och program.

Fordon och modeller

Sprinter 907, Sprinter 910, Vito 447 (fr.o.m. 05/2019), eVito 4471

Fordonsadministration

Mercedes PRO connect App
1

Mercedes PRO connect-tjänster är tillgängliga för eVito-fordon som tillverkats fr.o.m. 03/2019. Kontakta din återförsäljare för information om huruvida Mercedes PRO connect-tjänsterna är tillgängliga för ditt eVito-fordon.

PRO körjournal under användning.

Alltid översikt över viktiga uppgifter om vagnparken.

Lorem Ipsum