Datagränssnitt Mercedes-Benz Vans.

Mercedes-Benz Vans i alla system för vagnparksadministration

Enkel översikt över alla dina bilar

Lösningen när du vill hantera dina Mercedes-Benz-fordon i ditt befintliga vagnparkssystem. Relevanta data överförs till din fleetadministration. På detta sätt kan du hantera hela din vagnpark översiktligt i ett och samma system.

Fordonsdatagränssnitt.

Gränssnittet för all fordonsinformation om dina Mercedes-Benz-transportbilar.

Testa nu kostnadsfritt!1

Fordonsdatagränssnitt Light.

Gränssnittet för fordons- och positionsdata för dina Mercedes-Benz-transportbilar.

Testa nu kostnadsfritt!1

1

Totalpriset för alla tjänster (exkl Fordonsdatagränssnitt) är 3863 SEK exkl moms. Vid nyttjande av Välkomsterbjudandet ingår tjänsterna kostnadsfritt i 12 månader. När Välkomsterbjudandet löper ut, har du fortfarande ditt Mercedes PRO konto.

Gränssnitt för tredjepartsleverantörer.

Gränssnittet som behövs för att kunna använda innovativa, individuella tjänster från tredjepartsleverantörer i ditt fordon.

Testa nu kostnadsfritt1

1

Totalpriset för alla tjänster (exkl Fordonsdatagränssnitt) är 3863 SEK exkl moms. Vid nyttjande av Välkomsterbjudandet ingår tjänsterna kostnadsfritt i 12 månader. När Välkomsterbjudandet löper ut, har du fortfarande ditt Mercedes PRO konto.

Så går det till: Datagränssnitten Mercedes-Benz Vans.

Så integrerar du Mercedes-Benz Vans i ditt managementsystem för vagnpark.

fordonsdatagranssnitt

Fordonsdatagränssnitt

Ett gränssnitt för din viktigaste fordonsinformation.

Testa nu kostnadsfritt!1

Tack vare fordonsdatagränssnittet integrerar du dina Mercedes-Benz Transportbilar i ditt befintliga system och behåller kontinuerlig koll på hela din vagnpark. Fordonsdatagränssnittet tillhandahåller standardfordonsdata och positionsdata, information om förbrukning samt eco-, status- och servicedata. Du kan bearbeta datapunkterna utifrån ditt individuella behov och analysera precis den information som är viktig för dig. Det krävs ingen extra maskinvara eftersom fordonsdata skickas direkt från den integrerade kommunikationsmodulen. På så sätt har du alltid översikt över hela din vagnpark och kan bearbeta viktiga data för dina bilar.

Dina fördelar:

  • Integrera Mercedes-Benz-bilar i ditt existerande system.
  • Koll på alla dina fordon i vagnparken oavsett märke.

 

1

Totalpriset för alla tjänster (exkl Fordonsdatagränssnitt) är 3863 SEK exkl moms. Vid nyttjande av Välkomsterbjudandet ingår tjänsterna kostnadsfritt i 12 månader. När Välkomsterbjudandet löper ut, har du fortfarande ditt Mercedes PRO konto.

Kompatibla modeller och program.

Fordon och modeller

Sprinter 907, Sprinter 910, Vito 447 (fr.o.m. 05/2019), eVito 4471, V-Klass 447 (fr.o.m. 03/2020)

Mercedes PRO connect App
1

Mercedes PRO connect-tjänsterna finns för eVito-fordon som tillverkats från och med 03/2019. Kontakta din återförsäljare om du har frågor om tillgängligheten av Mercedes PRO connect-tjänster för din eVito.

fordonsdatagranssnitt-light

Fordonsdatagränssnitt light

Ett gränssnitt för dina viktigaste fordonsdata.

Testa nu kostnadsfritt!1

Tack vare fordonsdatagränssnittet Light integrerar du dina Mercedes-Benz Transportbilar i ditt befintliga system och har koll på var alla bilar i din vagnpark befinner sig. Fordonsdatagränssnitt Light tillhandahåller standardfordonsdata och positionsdata. Du kan bearbeta grundläggande positionsdatapunkter utifrån ditt individuella behov och skaffa dig en överblick över senast överförda positionsdata från alla dina fordon. Det krävs ingen extra hårdvara eftersom positionsdata skickas direkt från den integrerade kommunikationsmodulen. Därmed har du koll på alla fordon i vagnparken i samma system.

Dina fördelar:

  • Integrera Mercedes-Benz-bilar i ditt system.
  • Allmän Mercedes-Benz fordonsinformation och positionsdata förs över
  • Koll på alla dina fordon i vagnparken.

 

1

Totalpriset för alla tjänster (exkl Fordonsdatagränssnitt) är 3863 SEK exkl moms. Vid nyttjande av Välkomsterbjudandet ingår tjänsterna kostnadsfritt i 12 månader. När Välkomsterbjudandet löper ut, har du fortfarande ditt Mercedes PRO konto.

Kompatibla modeller och program.

Fordon och modeller

Sprinter 907, Sprinter 910, Vito 447 (fr.o.m. 05/2019), eVito 4471, V-Klass 447 (fr.o.m. 03/2020)

Mercedes PRO connect App
1

Mercedes PRO connect-tjänsterna finns för eVito-fordon som tillverkats från och med 03/2019. Kontakta din återförsäljare om du har frågor om tillgängligheten av Mercedes PRO connect-tjänster för din eVito.

tredjepart

Använd tjänster från tredjepartsleverantörer i ditt fordon.

Använd tjänster från tredjepartsleverantörer i ditt fordon.

Mercedes PRO connect-tjänsten ”Gränssnitt för tredjepartsleverantörer” ger dig möjlighet att använda innovativa tjänster från olika tredjepartsleverantörer i ditt fordon. Du kan exempelvis använda tjänsten ”Gränssnitt för tredjepartsleverantörer” i kombination med produkten ”Fjärrdiagnos av bilen och Telediagnos” för att överföra diagnosdata från ditt fordon till en valfri verkstad.1

Dina fördelar:

  • Använda innovativa, individuella tjänster från tredjepartsleverantörer
  • Kontroll över dina data eftersom uttryckligen godkänner tjänsterna och dataöverföringen

Dina data överförs endast efter att tjänsten aktiverats och efter att du godkänt dataöverföring till dina utvalda tredjepartsleverantörer. Eftersom endast data från andra redan aktiverade tjänster överförs måste du även aktivera dessa tjänster.

Användningen av data sker via respektive tredjepartsapplikation (t.ex. webbplats, app). Tredjepartsleverantören ansvarar för dataskyddet för de data som överförs till leverantören från Daimler med ditt samtycke. Du kan när som helst stoppa dataöverföringen i Mercedes PRO Portal under ”Inställningar”.

Vilka data som kan delas med tredjepartsleverantörer beror på din modellserie, ditt land, dina aktiverade Mercedes PRO connect-tjänster och fordonets utrustning. Vilka tjänster som finns tillgängliga för ditt fordon beror även på respektive tredjepartsleverantör.

För att kunna använda tjänsten ”Gränssnitt för tredjepartsleverantörer” för reparations- eller underhållstjänster behöver du även aktivera produkten ”Fjärrdiagnos av bilen och Telediagnos”.

Detaljerad information om vilka tjänster som finns tillgängliga för ditt fordon hittar du i översikten över Mercedes PRO connect-tjänster.

1

Detta förutsätter att verkstaden du har valt erbjuder denna tjänst och ett motsvarande gränssnitt till Mercedes-Benz-fordon.

Kompatibla modeller.

Fordon och modeller

Sprinter 910, Sprinter 907, eSprinter 910, Vito 447 (från och med 05/2019), eVito 4471, V-Klass 447 (från och med 03/2020)

1

Mercedes PRO connect-tjänsterna finns för eVito-fordon som tillverkats från och med 03/2019. Kontakta din återförsäljare om du har frågor om tillgängligheten av Mercedes PRO connect-tjänster för din eVito.

Mer information om vilka tjänster som finns för din bil finns i Översikt över Mercedes PRO connect-tjänster.

Lorem Ipsum