Mercedes PRO Adapter tjänster.

Modern uppkoppling för din vagnpark.

Vårt erbjudande.

Vill du utnyttja uppkopplings- och vagnparkslösningar från Mercedes PRO connect? Men dina fordon är inte utrustade för detta från fabrik? Det är enkelt att förse fordonen med Mercedes PRO Adapter1 i efterhand. Dra nytta av fördelarna med modern uppkoppling.

Adapter för digitala tjänster.

Underlätta organiseringen av ditt dagliga arbete med bättre planering och översikt av din vagnpark.

Testa nu kostnadsfritt!2

Adapter för datagränssnitt.

Integrera dina Mercedes-Benz Transportbilar adapterfordon med standardfordonsdata och positionsdata i ditt eget system.

Testa nu kostnadsfritt!2

1

Finns för Sprinter i modellserie 906 fr.o.m. årsmodell 2006, för Vito i modellserie 639 fr.o.m. 11/2010 och för Vito i modellserie 447 fr.o.m. 10/2014 till 04/2019. 

2

Totalpriset för alla tjänster (exkl Fordonsdatagränssnitt) är 3863 SEK exkl moms. Vid nyttjande av Välkomsterbjudandet ingår tjänsterna kostnadsfritt i 12 månader. När Välkomsterbjudandet löper ut, har du fortfarande ditt Mercedes PRO konto.

adapter-digital

Adapter för digitala tjänster.

Organisera din vagnpark professionellt.

Produkten ”adapter för digitala tjänster” underlättar organisationen av dina dagliga affärsverksamheter och ger dig en överblick över din vagnpark. Till produktomfattningen hör registrering av alla körningar och förenklad kommunikation mellan vagnparksledningen och förarna. Dessutom kommer du aldrig att missa några servicetidpunkter eftersom fordonsadministrationen informerar om kommande service. Det gör det ännu lättare att planera verksamhetens körningar. Vagnparksledningen har hela tiden överblick över fordonens position och kan planera körningar snabbt och flexibelt med hjälp av viktig information om fordonen. Alla Mercedes PRO connect-tjänster gör det lättare att planera och koordinera din vagnpark.

Ingående tjänster:

 • Digital körjournal
 • Servicehantering
 • Vagnparkskommunikation
 • Fordonsstatus
 • Fordonslogistik

Testa nu kostnadsfritt!1

1

Totalpriset för alla tjänster (exkl Fordonsdatagränssnitt) är 3863 SEK exkl moms. Vid nyttjande av Välkomsterbjudandet ingår tjänsterna kostnadsfritt i 12 månader. När Välkomsterbjudandet löper ut, har du fortfarande ditt Mercedes PRO konto.

Sammanfattning av fördelarna för dig:

Überblick über die gesamte Fahrzeugflotte

Överblick över hela vagnparken.

 
Optimierte Wartungsplanung

Optimerad serviceplanering.

 
Effiziente und kurzfristige Planbarkeit von Fahrten

Effektiv planering av körningar med kort varsel.

 

Digital körjournal

Håll koll på användningen av dina fordon

Enkel registrering av körningar: Mercedes PRO connect-tjänsten Digital körjournal1 registrerar alla körningar.2 På så sätt blir det lätt att se hur bilen har använts. Eftersom position, datum och tid samt kilometerställning vid körningens start och slut registreras, är det lätt att ta reda på hur fordonen utnyttjas samt distans och varaktighet för körningarna. Tack vare tilldelningen av förarna via Mercedes PRO connect App3 kan vagnparksledningen när som helst se vilken förare som har gjort körningarna.

Föraren3 kan själv ange syftet med körningen4 plus information i Mercedes PRO connect App3 och klassificera körningen som arbetsmässig eller privat.

Sammanfattning av de viktigaste fördelarna:

 • Överblick över alla körningar
 • Optimerad användning av vagnparken
 • Tidsbesparing
 • Snabb redigering av listan över körningar på mobiltelefonen3

Mer information om vilka tjänster som finns för din bil finns i Översikt över Mercedes PRO connect-tjänster.

1

Mercedes PRO connect-tjänsterna finns för eVito-fordon som tillverkats från och med 03/2019. Kontakta din återförsäljare för information om huruvida Mercedes PRO connect-tjänsterna är tillgängliga för ditt eVito-fordon.

2

I fordon som är försedda med funktionen motortomgång utan nyckel (MW1) har Mercedes PRO connect-tjänsterna Digital körjournal och Digital förarjournal begränsad funktion. När motortomgång utan nyckel är aktiv registreras endast en körning.

3

Appen Mercedes PRO connect får inte användas när du kör. Annars finns det risk för att du inte koncentrerar dig på trafiken och utgör en fara för andra. Följ även gällande lagar i det aktuella landet.

4

Beroende på marknad har föraren upp till 3 möjligheter att kategorisera sina körningar: som körning i tjänsten, som privat körning eller som väg till arbetet.

Servicehantering

Planera pålitligt underhåll i förväg.

Med Mercedes PRO connect-tjänsten ”Servicehantering” håller du dig alltid uppdaterad. Du får till exempel information i fordonsadministrationen i god tid, till exempel om det är dags för service. Samtidigt kan den valda Mercedes-Benz servicepartnern ta fram en offert för de kommande servicearbetena och skicka denna direkt till Fordonsadministrationen. Detta gör planeringen av servicetider enklare. Tack vare Servicehantering är fordonen i vagnparken mer tillgängliga eftersom de alltid är servade i god tid.

Sammanfattning av de viktigaste fördelarna:

 • Ökad tillgänglighet för fordonen
 • Automatisk överföring av omfattande servicedata
 • Individuellt erbjudande utan köptvång för servicearbetena
 • Potential för kortare servicetider

Mer information om vilka tjänster som finns för din bil finns i Översikt över Mercedes PRO connect-tjänster.

För att vi ska kunna erbjuda denna service överförs fordonsdata från fordonet till Mercedes-Benz. Dessa är t.ex. chassinummer, mätarställning, servicekod (A eller B) och resterande körtid och resterande körsträcka till nästa service.

Vagnparkskommunikation

Gör det lättare för dig att kommunicera snabbt och smidigt.

Din vagnpark levererar även när det kommer in körningar med kort varsel: Mercedes PRO connect-tjänsten ”Vagnparkskommunikation” ger smidig kommunikation mellan förare1 och vagnparksledning. Vagnparksledningen kan skicka meddelanden via fordonsadministrationen direkt till Mercedes PRO connect App1 på förarens mobiltelefon1. Vi har fokus på säkerheten och ser med Vagnparkskommunikation i Mercedes PRO connect dessutom till att föraren inte tappar koncentrationen under körningen på grund av Mercedes PRO connect App.

Sammanfattning av de viktigaste fördelarna:

 • Viktig information direkt till förarens1 mobiltelefon1
 • Snabb information till föraren1 om särskilda händelser
 • Tydligare kommunikation med vagnparksledningen och möjlighet att ställa frågor1
 • Enklare arbetsprocesser

Mer information om vilka tjänster som finns för din bil finns i Översikt över Mercedes PRO connect-tjänster.

Vagnparksledningen kan se meddelanden från alla förare1. Från fordonsadministrationen kan vagnparksledningen skicka individuella meddelanden till alla förare1. För att skicka adresser direkt från fordonsadministrationen krävs tjänsten ”Fordonslogistik”.
1

Appen Mercedes PRO connect får inte användas när du kör. Annars finns det risk för att du inte koncentrerar dig på trafiken och utgör en fara för andra. Följ även gällande lagar i det aktuella landet.

Fordonsstatus

Få mer realtidsinformation om din bil online.

Med Mercedes PRO connect-tjänsten Fordonsstatus får vagnparksledning och förarna1 viktig och högaktuell fordonsinformation online. Du kan till exempel se information om påfyllningsnivå i bränsletanken, kilometerställning och tändningsstatus.

Sammanfattning av de viktigaste fördelarna:

 • Översikt över vagnparksfordonen
 • Viktig fordonsinformation bekvämt tillgänglig via Mercedes PRO connect App1

Mer information om vilka tjänster som finns för din bil finns i Översikt över Mercedes PRO connect-tjänster.

All viktig fordonsinformation kan hämtas via fordonsadministrationen – på önskemål som lista för utvalda fordon eller i en detaljerad vy för varje enskild bil i vagnparken. Och även föraren kan lätt hitta information om fordonsstatus i sin Mercedes PRO connect App1.
1

Appen Mercedes PRO connect får inte användas när du kör. Annars finns det risk för att du inte koncentrerar dig på trafiken och utgör en fara för andra. Följ även gällande lagar i det aktuella landet.

Fordonslogistik

Alltid koll på var dina fordon befinner sig.

Med Mercedes PRO connect-tjänsten ”Fordonslogistik” har du exakt koll på var dina fordon befinner sig och kan planera dina körningar bättre. Vagnparksledningen kan när som helst se bilarnas position12 Om vagnparkschefen vill veta när fordonet3 åker ut ur eller in i ett visst område kan han/hon begränsa detta område på kartan genom ett "geofence". Du får till exempel ett meddelande när fordonet lämnar kunden.

Dessutom kan vagnparksledningen markera och spara adresser på kartan och skicka dessa till fordonets Mercedes PRO connect App3. För att skicka adresser till appen3 krävs Mercedes PRO connect-tjänsten Fleetkommunikation.

Sammanfattning av de viktigaste fördelarna:

 • Översikt över alla vagnparksfordon
 • Körningarna kan planeras effektivare och med kortare varsel
 • Förarna trivs bättre på arbetet

Mer information om vilka tjänster som finns för din bil finns i Översikt över Mercedes PRO connect-tjänster.

Om föraren vill bevara sin privatsfär går det att stänga av fordonsspårningen vid privata körningar eller på vägen till och från jobbet via Mercedes PRO connect App3.
1

Positionen visas bara vid restypen Arbete.

2

Fordonets aktuella position kan endast visas om föraren har anslutit sin smartphone till den inkopplade Mercedes PRO Adapter.

3

Appen Mercedes PRO connect får inte användas när du kör. Annars finns det risk för att du inte koncentrerar dig på trafiken och utgör en fara för andra. Följ även gällande lagar i det aktuella landet.

Kompatibla modeller och program.

Fordon och modeller

Vito 639 fr.o.m. 11/2010, Vito 447 fr.o.m. 10/2014 t.o.m. 04/2019, Sprinter 906 fr.o.m. 04/2006

Fordonsadministration
Mercedes PRO Adapter App
Mercedes PRO connect App
Mer information om vilka tjänster som finns för din bil finns i Översikt över Mercedes PRO connect-tjänster.

Adapter för datagränssnitt.

Skaffa dig en överblick över din vagnpark.

Vore det inte fantastiskt att ha översikt över alla fordon i ett fordonshanteringssystem även om de inte har samma tillverkare? Fordonsdatagränssnittet för transportbilar från Mercedes-Benz gör det möjligt. All maskinvara du behöver är Mercedes PRO Adapter och förarens smartphone.

Ingående tjänster:

 • Fordonsdatagränssnitt light
 • Servicehantering

Testa nu kostnadsfritt!1

 

1

Totalpriset för alla tjänster (exkl Fordonsdatagränssnitt) är 3863 SEK exkl moms. Vid nyttjande av Välkomsterbjudandet ingår tjänsterna kostnadsfritt i 12 månader. När Välkomsterbjudandet löper ut, har du fortfarande ditt Mercedes PRO konto.

Sammanfattning av fördelarna för dig:

Mercedes-Benz Fahrzeuge in Ihr System integrieren

Integrera Mercedes-Benz-bilar i ditt system.

 
Gesamte Flotte im Überblick

Koll på alla fordon i vagnparken.

 
Standard-Fahrzeug- und Positionsdaten

Standardfordons- och positionsdata

 
adapter-datagranssnitt

Fordonsdatagränssnitt light

Ett gränssnitt för dina viktigaste fordonsdata.

Med Mercedes PRO connect-tjänsten ”Fordonsdatagränssnitt Light” integrerar du dina Mercedes-Benz-transportbilar i ditt eget fordonsadministrationssystem. Det är extra värdefullt om du redan använder ett etablerat system för fordonsadministration som är anpassat till dina individuella behov. Fordonsdatagränssnitt Light tillhandahåller standardfordonsdata och positionsdata. Bearbeta grundläggande positionsdatapunkter utifrån ditt individuella behov och skaffa dig en överblick över senast överförda positionsdata från alla dina fordon. Endast Mercedes PRO connect App och förarens smartphone behövs. Därmed har du koll på alla fordon i vagnparken.

Sammanfattning av de viktigaste fördelarna:

 • Integrering av grundläggande standardfordonsdata och positionsdata
 • Mindre behov av handledning

Mer information om vilka tjänster som finns för din bil finns i Översikt över Mercedes PRO connect-tjänster.

Servicehantering

Planera pålitligt underhåll i förväg.

Med Mercedes PRO connect-tjänsten Servicehantering håller du dig alltid uppdaterad. Du får till exempel information i fordonsadministrationen i god tid, till exempel om det är dags för service. Samtidigt kan den valda Mercedes-Benz servicepartnern ta fram en offert för de kommande servicearbetena och skicka denna direkt till Fordonsadministrationen. Detta gör planeringen av servicetider enklare. Tack vare Servicehantering är fordonen i vagnparken mer tillgängliga eftersom de alltid är servade i god tid.

Sammanfattning av de viktigaste fördelarna:

 • Ökad tillgänglighet för fordonen
 • Automatisk överföring av omfattande servicedata
 • Individuellt erbjudande utan köptvång för servicearbetena
 • Potential för kortare servicetider

Mer information om vilka tjänster som finns för din bil finns i Översikt över Mercedes PRO connect-tjänster.

För att vi ska kunna erbjuda denna service överförs fordonsdata från fordonet till Mercedes-Benz. Dessa är t.ex. chassinummer, mätarställning, servicekod (A eller B) och resterande körtid och resterande körsträcka till nästa service.

Kompatibla modeller och program.

 

Fordon och modeller

Vito 639 fr.o.m. 11/2010, Vito 447 fr.o.m. 10/2014 t.o.m. 04/2019, Sprinter 906 fr.o.m. 04/2006

Mercedes PRO Adapter App
Mercedes PRO connect App
Mer information om vilka tjänster som finns för din bil finns i Översikt över Mercedes PRO connect-tjänster.

Lorem Ipsum