WLTP.

Mer realistisk mätning av förbrukning och utsläpp.

Den nya WLTP-metoden.

Även certifieringsmetoder blir förlegade. Därför ersätter ”Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”, förkortat WLTP, NEDC-metoden för att fastställa förbruknings- och utsläppsvärden. ”New European Driving Cycle” (NEDC) som har använts i Europa sedan 1992 utvecklades till en början som en teoretisk mätkörningsmetod. En modern certifieringsmetod bör dock generera så realistiska värden som möjligt så att de kan användas till att jämföra olika fordonstyper. Detta anspråk uppfyller inte längre NEDC-metoden. Därför har WLTP-metoden utvecklats på initiativ av FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE). Den nya WLTP-cykeln grundar sig på empiriska, verkliga kördata från rutter i Asien, Europa och USA och är därmed betydligt mer representativa.

Enligt artikel 15 avs. 2 och 3 förordning 2017/1151/EU gäller följande introduktionsdatum:

  • 2017-09-01: nya fordonstyper vid fordon av klass M1 och M2
  • 2018-09-01: nya fordon vid fordon av klass M1 och M2
  • 2018-09-01: nya fordonstyper vid fordon av klass N1 grupp II och III och klass N2
  • 2019-09-01: nya fordon vid fordon av klass N1 grupp II och III och klass N2

Ny körcykel och specifika värden för varje fordon.

WLTP och NEDC i jämförelse.

Nytt i WLTP-certifieringen är framför allt testcykeln och målsättningen att fastställa specifika förbrukningsvärden för ett fordons alla möjliga konfigurationer.

Om man jämför de båda testcyklerna blir det tydligt att WLTP-cykeln är betydligt mer realistisk och krävande jämfört med NEDC-cykeln. Den tar 30 minuter istället för 20, det utförs fler accelerationer och fordonet står stilla betydligt kortare tid. Topphastigheten ligger på 131 km/h, vilket är cirka 10 km/h högre än under NEDC-cykeln.

Dessutom fastställs förbruknings- och utsläppsvärdena specifikt för olika fordon med WLTP-metoden, eftersom ett fordons massa och luft- och rullmotstånd kan ändras beroende på fordonets utrustning. Även tillvalsutrustning beaktas. Om du exempelvis väljer ett hjul med bättre aerodynamiska egenskaper som extrautrustning kan det ge positiva effekter för förbrukningsvärdena.

Närmare förbrukningen i trafiken.

Fördelar med WLTP.

Värdena som fastställts genom WLTP-metoden kommer att hamna betydligt närmare din verkliga bränsleförbrukning i trafiken än värden som fastställs genom NEDC-metoden. Detta uppnås med den nya körcykeln som bättre återger dagens körprofiler. Dessutom måste förbrukningsvärdena anges specifikt för varje fordon. Det innebär att massa, luft- och rullmotstånd och extrautrustning tas i beaktande under fastställandet av certifieringsvärden.

Trots detta kan inte heller WLTP generera ”individuella” förbrukningsvärden. Det är fortfarande en standardiserad testcykel som inte kan återge varje förares personliga förbrukning. Ditt fordons faktiska förbrukning i trafik beror till betydande del på den individuella körstilen, vägförhållandena, trafikmängden, fordonets last och externa omständigheter såsom temperatur. Detta går inte att återskapa till hundra procent med en standardiserad testmetod.

Lorem Ipsum