Övergångsfas.

Olika övergångsdatum i EU.

Övergångsfasen från NEDC till WLTP.

En sak är säker: Till slutet av 2020 måste alla 28 EU-länder ha ställt om till den nya WLTP-certifieringen. Tidsplanen för att kommunicera förbruknings- och utsläppsvärdena och för att anpassa skatteberäkningen för motorfordon ser dock inte likadan ut inom EU.

NEDC-värdena behålls tills vidare.

Skillnader mellan NEDC och NEDC beräknat utifrån WLTP.

Fram till slutet av 2020 måste fortfarande NEDC-värdena fastställas utöver WLTP-värdena för alla fordon. Dessa värden finns även i registreringsbeviset. Därför beräknas efter WLTP-certifieringen i fortsättningen även NEDC-värdet med hjälp av en metod som föreskrivits av lagstiftare. De ramvillkor som definieras i WLTP gäller fortfarande.

De beräknade NEDC-värdena utgör grunden för att fastställa CO2-utsläppen från en tillverkares vagnpark. Dessa värden definierades nämligen ursprungligen på grundval av NEDC-certifieringen.

Olika tidsplaner, andra gränsvärden.

Fordonsklasserna M1 och N1 – skillnaderna

Under WLTP-certifieringen skiljer man mellan fordon med personbilsregistrering (M1) och med transportbilsregistrering (N1), både när det gäller gränsvärden och introduktionsdatum. Fordon med transportbilsregistrering N1 grupp II och III och klass N2 ställer om från NEDC- till WLTP-certifiering ett år senare än fordon med personbilsregistrering. Det innebär att WLTP gäller för nya typgodkännanden med transportbilsregistrering N1 grupp II och III samt klass N2 från och med 2018-09-01 och från och med 2019-09-01 för alla nyregistrerade fordon.

Ett undantag utgör fordon med en referensvikt på mer än 2 840 kg, som kan förekomma hos Sprinter. För dessa fordon gäller inte WLTP. De certifieras fortfarande på en motorprovbänk i enlighet med avgasnorm Euro VI. Vid en referensvikt mellan 2 380 kg och 2 840 kg får man välja mellan WLTP-certifiering på en chassidynamometer eller certifiering på en motorprovbänk.

Lorem Ipsum