Effekter för kunden.

Enhetlig certifiering, olika beskattningar.

Effekter på fordonsskatten.

I många av EU:s medlemsländer ligger ett fordons CO2-utsläpp även till grund för hur hög skatten blir. Detta beror på de nationella regeringarnas befogenheter. I de flesta europeiska länder med CO2-beroende beskattning finns det dock ännu inga bindande beslut för hur fordon som certifierats enligt WLTP ska beskattas. I regel måste EU-medlemsländerna ha justerat beskattningen först 2021-01-01.

CO2-utsläppen förväntas bli högre med WLTP-metoden än med NEDC-metoden. Om skatteformeln inte ändras i enlighet med detta leder det till en högre fordonsskatt.  

Förbrukningsoptimerat från första början.

Kontroll över förbrukningen med CO2-konfiguratorn.

Med den nya WLTP-certifieringsmetoden kan du börja spara bränsle direkt genom ditt fordons konfigurering. Mercedes-Benz Transportbilar anger nämligen tydligt de specifika CO2-utsläppsvärdena för varje enskilt fordon. På så sätt vet du redan när du konfigurerar ett fordon vad fordonsutrustningen kommer att ha för effekt på bränsleförbrukningen.

Fordonets massa kan reduceras med hjälp av viktoptimerade komponenter, exempelvis bakaxelfjädrar av glasfiberförstärkt plast i Sprinter, som minskar fordonets vikt med cirka 12 kg. Luftmotståndet kan bland annat optimeras av en så sluten hjuldesign som möjligt samt aerodynamiska monteringsdelar eller underredesinklädnader. Rullmotståndet kan exempelvis minskas genom optimerade däck. Därmed kan du utrusta ditt fordon inte bara med funktionalitet och komfort i åtanke, utan även med målsättningen att uppnå en så låg bränsleförbrukning som möjligt.

Lorem Ipsum