WLTP och RDE – de nya kontrollmetoderna.

Även certifieringsmetoder blir förlegade. Därför ersätter ”Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”, förkortat WLTP, NEDC-metoden för att fastställa förbruknings- och utsläppsvärden. ”New European Driving Cycle” (NEDC) som har använts i Europa sedan 1992 utvecklades till en början som en teoretisk mätkörningsmetod. En modern certifieringsmetod bör dock generera så realistiska värden som möjligt. Detta anspråk uppfyller inte längre NEDC-metoden. Därför har WLTP-metoden utvecklats på initiativ av FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE). Den nya WLTP-cykeln grundar sig på empiriska, verkliga kördata från rutter i Asien, Europa och USA och är därmed betydligt mer representativa.

Med den nya certifieringsmetoden mäts även utsläpp av skadliga ämnen i verklig körning i trafik. I de nyaste avgasnormerna Euro 6c, Euro 6d-TEMP och Euro 6d kompletteras WLTP-certifieringen som utförs i labb av en mätning av utsläpp av skadliga ämnen i trafik. Mätningen av ”Real Driving Emissions”, förkortat RDE, ska säkerställa att utsläppsgränsvärdet för kväveoxider och antalet partiklar inte bara följs i laboratorieförhållanden, utan även ute i stadstrafiken.

Tydligare och närmare förbrukningen i trafiken.

WLTP-metoden reducerar skillnaden mellan värden som fastställts på en testbänk och verkliga förbrukningsvärden. Detta uppnås med den nya körcykeln som bättre återger dagens körprofiler. Dessutom måste förbrukningsvärdena anges specifikt för varje fordon. Det innebär att massa, luft- och rullmotstånd och extrautrustning tas i beaktande under fastställandet av certifieringsvärden. I detta syfte fastställs ”Real Driving Emissions”, förkortat RDE, som säkerställer att utsläppsgränsvärdet för kväveoxider och antalet partiklar inte bara följs i laboratorieförhållanden, utan även ute i stadstrafiken.

Trots detta kan inte heller WLTP generera ”individuella” förbrukningsvärden. Det är fortfarande en standardiserad testcykel som inte kan återge varje förares personliga förbrukning. Ett fordons faktiska förbrukning i trafik beror till betydande del på den individuella körstilen, vägförhållandena, trafikmängden, fordonets last och externa omständigheter såsom temperatur. Detta går inte att återskapa till hundra procent med en standardiserad testmetod.

Lorem Ipsum