Stålcontainer: Framtidens boende?

Företaget Containerwerk förvandlar använda containrar till fina och snygga bostäder.

Bara 13 år på sjön.

I genomsnitt används en container ca 13 år på sjön och skrotas sedan. Ivan Mallinowski och Michael Haiser på företaget Containerwerk såg möjligheterna: De räddar uttjänta containrar från att skrotas och bygger om dem till bostäder. Att bygga med gamla containrar – den här idén är inte ny men företagets lyckades att göra sin stålkoloss unik. De har mer plats än andra bostadscontainrar och har byggts om med hållbara material. Det tar ungefär sex veckor att bygga om en container till en färdig bostad. Det är möjligt tack vare uppfinningskunskaper.

Det som inte finns uppfinns.

Ivan är uppfinnaren. Han har uppfunnit en industriell metod som gör att containrarna kan byggas om mycket snabbt. En viktig roll spelar en uppfinning som löser det största problemet med en container: isoleringen. Eftersom containrarna är helt av metall är de olämpliga som bostäder och måste byggas om. Värme och buller leds in ofiltrerat och därför måste de isoleras väl. Den maximala bredden är 2,32 meter och vanlig isolering kräver 40 centimeter värdefull plats. Isoleringen som används av Containerwerk är bara 10 centimeter tjock, i fast form och består helt av återvinningsbara material. Detta är möjligt tack vare en robot som Ivan utvecklade inom två år. Anläggningen isolerar en container helt automatisk på bara två timmar. Det har ingen klarat förut. Och för att hemligheten ska bevaras bevakar 16 kameror produktionsanläggningen som finns i en hall utan fönster.

Uppfinnarna.

Ivan hittar nya vägar för att klara av tekniska utmaningar.

Uppfinnare i blodet.

Att Ivan gillar att uppfinna saker märktes tidigt: ”Redan som barn använde jag inte mina leksaker till att leka, utan jag plockade först isär dem”, berättar han. Ivan har varken pluggat på universitet eller gått någon utbildning – en äkta autodidakt. Trots det var han tidigt framgångsrik och har många patentsökta uppfinningar. Till hans kunder hör företag som IBM eller Fraunhofer-institutet. De första 20 projekten omvandlade Ivan i sitt garage – med en svarvbänk och en liten CNC-fräs. Projekten hade alla något gemensamt: Resultatet var fantastiskt. För 18 år sedan utvecklade han en TFT-plasmabildskärm för IBM som användes på en mässa för att visa en virtuell 3D-värld. För Jägermeister byggde han ett 17 meter högt torn av likörflaskor som var klätt med 219 LED-skärmar.

 

Containerwerk förvandlar containrar till hållbara bostäder.

Ivan tänker tillbaka och säger: ”Eftersom man lärt sig mycket själv har man å ena sidan inga gränser men å andra sidan måste man lära sig mycket nytt varje gång.” Med projekten ville han förutom att uppfinna nya saker även tillverka en hållbar produkt. Den nya idén fick han under ett projekt med Fraunhofer-institutet. Uppdraget var att bygga framtidens hotellrum – i en container. Med tiden framgick det att det faktiskt är möjligt att förvandla en stålcontainer till ett mysigt och lyxigt hotellrum. Resultatet väckte Ivans passion för containrar och grunden för Containerwerket lades. Idag har Containerwerk 20 anställda. Produktionen ligger i Wassenberg, i närheten av Mönchengladbach på ett 30 000 kvadratmeter stort område.

Nyckeln ligger i mobiliteten.

Att bo i container ger Ivan många nya möjligheter och en lösning på det aktuella problemet med bostadsbrist. Bostadscontainrar kan till exempel ställas upp på områden som ofta ligger öde tills man bygger på dem och användas som studentbostäder. Eftersom de kan transporteras på vanligt sätt kan containrarna, som inte behöver någon grund, ställas upp snabbt och sedan flyttas igen. Om det behövs fler bostäder kan byggnadskomplexet snabbt och enkelt kompletteras med ytterligare containrar. Containrarnas mobilitet kan även vara en fördel för många andra tillämpningar: hotell, labb, sociala bostäder eller kontor. Containerwerk har redan så många konkreta projekt att produktionslokalerna måste utökas. Ivans har som vision att etablera containern som bostad även för privat bruk. Det skulle innebära att flyttandet förändras i framtiden. I så fall måste vi inte flytta från ett hus till ett annat utan tar helt enkelt med oss vårt hem.

Från container till bostad.

Ivan har optimerad varje moment i ombyggnaden.

Alltid redo.

Vito följer med medarbetarna på jobbet.

 

Gammalt blir nytt.

 

Containerns utseende kan väljas individuellt. 

Med lätthet.

Företagets containertruck kan lyfta även den största containern.    

Foton:

Fabian Freitag, Luis Tonhäuser

Fler länkar:

Containerwerk - https://www.containerwerk.com, @Facebook, @Instagram

Ombyggnaderna har utförts av oberoende påbyggare. Leverantörer och ombyggnader har inte kontrollerats av Mercedes-Benz. Bilderna utgör ingen bedömning av leverantören och/eller ombyggnaderna från Mercedes-Benz sida.

Lorem Ipsum