Hållbara bostäder: Sprinter i arbete.

Företaget Baufritz grundades 1896 och har under det senaste decenniet utvecklats till att vara expert på ekologiskt byggande. Deras specialitet: Hus som inte bara är fina utan även är bra för människan och naturen.

Ödet som ledde till företagets filosofi.

För att förstå hur Baufritz mentalitet uppstod måste man gå tillbaka nästan fyrtio år. Året är 1981 – familjen Fritz drabbas av en tragedi: Mamman Gerti Fritz insjuknar plötsligt i cancer. För att ta reda på varför undersöker familjen sin omedelbara omgivning, särskilt de egna fyra väggarna, mer ingående. De kommer fram till att ånga och damm från byggmaterial, elektromagnetisk strålning och annan miljöpåverkan kan ha bidragit till sjukdomen. Kort därefter byggs det första Baufritz-huset av giftfria naturmaterial som är helt fritt från hälsofarliga ämnen. Fram tills idag har ca 3 500 sådana hus byggts som uppfyller ledmotivet ”Bra för människan och naturen”. ”Våra erfarenheter har motiverat oss att skydda våra kunders hälsa.”

"Vi bygger hälsa"

Den här slogan har Baufritz antagit.

Konsten att bygga hälsa.

Hållbara metoder för husbyggen är viktigt både för att husen ska hålla länge men även ur ekologisk synpunkt. ”I genomsnitt sänker ett Baufritz-hus koldioxidutsläppen med 40 ton på lång sikt.” När materialen tas emot kontrollerar man att de uppfyller de egna byggbiologiska kraven. Det här förhållningssättet tillämpas på alla områden. Från lasyr till mineralputs och färg – allt som används uppfyller höga standarder som motsvarar den egna byggbiologin. ”Vi använder bara giftfria material av naturligt ursprung och som är fria från kemiska lim och tillsatser.” Därför har Baufritz utvecklat ett eget naturligt isoleringsmaterial som kallas ”HOIZ”: Träspån som uppstår vid produktionen blandas med vassle och soda. Sodan gör att träet skyddas mot svamp så att det inte bildas mögel, och vasslen gör att rätt brandskyddsnivå uppnås. ”Därmed har vi ett isoleringsmaterial som inte innehåller syntetmaterial eller konstgjorda material.”

Med Sprinter till Baufritz-huset.

För att montera komponenterna och vid reparationer använder Baufritz Mercedes-Benz Sprinter. De transporterar verktygen som behövs till byggarbetsplatsen med dem. När det gäller inredningen i fordonen valde Baufritz ett Sortimo-system. ”Vi försöker förenkla arbetet så långt det går och göra det mer effektivt för våra montörer och kundservicemedarbetare som är ute och kör. Vi är särskilt måna om säkerheten.” Under årens lopp har Sortimo-systemet anpassats individuellt till deras behov – från arbetet på byggarbetsplatsen till kundservice. ”Det finns ganska många likheter mellan Baufritz och Mercedes-Benz. Till exempel hög kvalitet, tradition och att tänka framåt. Att förstå vad kunderna vill ha och återspegla detta i produkterna.”

Så konstrueras ett individuellt planerat Baufritz-hus.

Serieproducerade hus finns inte hos oss: ”Hos oss planeras varje hus individuellt av en arkitekt.” Kundernas önskemål omsätts enligt ekologiska standarder.
1. Arkitekterna träffar kunderna och tar reda på vad som är viktigt i det nya huset. Tomten spelar en stor roll.
2. Sedan gör arkitekterna de första ritningarna. Samtidigt planeras huset, kostnaderna beräknas och bygglov ansöks.
3. Nu blir det mer detaljerat: Att sammanställa arbetsplanerna är ett viktigt steg för byggarna. Husets alla detaljer diskuteras steg för steg. Hur ska dörrarna öppnas? Hur ska fasaden se ut? Vilket golv ska finnas i huset? Vilka armaturer ska installeras?
4. Under tiden arbetar många ingenjörer med projektet och de hanterar statik och möjliga konstruktioner. Redan i början läggs mycket tid på planering, förberedelser och logistik så att tillverkningen och själva monteringen inte tar alltför lång tid.
5. I nästa steg sker omsättningen: Huset olika element tillverkas på den egna fabriken.
6. De många olika delarna, som transporteras till tomten, sätts ihop till ett hus på plats.
7. När huset är ihopsatt fortsätter man med inredningen.

En hållbar framtid.

Vad händer nu? ”Vi är mycket glada över att ekologi och hållbarhet är aktuellt just nu.” Redan innan de här ämnena blev viktiga för samhället i allmänhet funderade Baufritz på hur man kan hantera resurserna ekologiskt. ”Det gör att vi har ett visst försprång som vi kan öka även i framtiden.” Det blir allt viktigare att bygga tätt. ”I stadsområden där det finns lite plats måste vi se till att bostäderna blir effektivare. Det är något som vi arbetar med intensivt och som säkert kommer att vara viktigt under de kommande åren.”

Efter planeringen: 

Baufritz tillverkar de olika delarna.

Ordning är viktigt.

Tack vare Sortimo-systemet i Sprinter förvaras allt korrekt och säkert. 

"Träskallen".

Här utvecklas Baufritz kreativa och ekologiska hus.

Total trivsel.

Hälsosamma hus är grunden för att man ska må bra både fysiskt och psykiskt.

Foton:

Louis Cieplik

Fler länkar:

Baufritz - www.baufritz.de, @Facebook, @Instagram

Ombyggnaderna har utförts av oberoende påbyggare. Leverantörer och ombyggnader har inte kontrollerats av Mercedes-Benz. Bilderna utgör ingen bedömning av leverantören och/eller ombyggnaderna från Mercedes-Benz sida.

Lorem Ipsum