Vilken räckvidd kan man till vardags uppnå med en EQV?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Den faktiska räckvidden är beroende av bilens utrustning och last, det individuella körsättet, väg- och trafikförutsättningar, yttertemperatur, användning av klimatanläggning, värmesystem och andra elektriska förbrukare. Därför är det svårt att göra ett generellt uttalande om räckvidden till vardags. Olika regenerationsnivåer tillsammans med körprogrammen hjälper dig att utnyttja batteriets laddning på mest effektiva sätt och att uppnå en lång räckvidd.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum