Finns det en garanti för batteriet?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Battericertifikatet ger kunden finansiellt skydd i upp till 8 år eller upp till en kilometerställning på 160 000 km, om högvoltsbatteriet sjunker under gränsvärdet på 180 Ah för restkapaciteten i EQV 300.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum