Mer säkerhet i kritiska körsituationer.

Stabilitetsprogram med användbara extrafunktioner.

Det elektroniska stabilitetsprogrammet ESP® har åtkomst till både bromssystemet och motorstyrningen. Den analyserar kontinuerligt mätdatan från styrvinkelsensorn, varvtalssensorerna, sidoaccelerations- och gyrosensorn och kan hjälpa föraren om fordonet skulle hamna i ett instabilt tillstånd. ESP® kan ingripa i motorelektroniken och bromssystemet på några bråkdels sekunder och hjälpa föraren genom att aktivt bygga upp riktningsstabiliserande bromskraft.

ESP® innehåller flera funktioner som kan öka säkerheten i särskilda situationer. Här ingår bland annat ABS-systemet med låsningsfria bromsar, antislirregleringen ASR och bromsassistenten BAS, som kan öka bromstrycket och därmed förkorta bromssträckan när systemet känner av en nödbromsning. När ESP® eller antislirregleringen ingriper blinkar ESP®-varningslampan i hastighetsmätaren.

Lorem Ipsum