Bli upptäckt tidigare och bättre i trafiken.

Effektivare än att köra med halvljus.

Varselljuset kan öka säkerheten i trafiken eftersom det gör bilen lättare att upptäcka. Det sitter i stötfångaren och aktiveras så fort motorn startar och halvljuset är avstängt.

Lorem Ipsum