Extra stuvutrymme för längre föremål.

Förlänger lastutrymmet när nedfällt.

Passagerarsätets ryggstöd kan fällas ned så att lastytan blir större. Passagerarsätets sittyta fälls då framåt och skapar plats för ryggstödet som bildar en plan yta tillsammans med lastytan. Sätet går snabbt att fälla med få handtag och erbjuder ett flexibelt sätt att transportera långa och stora föremål.

Lorem Ipsum