Hur allt började.

Hur allt började.

1834: Gottlieb Daimler. "Det är inte idén som är avgörande, utan genomförandet"

1834: Gottlieb Daimler

1834: Gottlieb Daimler. "Det är inte idén som är avgörande, utan genomförandet"

Gottlieb Daimler föddes den 17 mars 1834 i Schorndorf. Han utbildade sig till vapensmed och tillbringade en tid i Frankrike. Mellan 1857 och 1859 gick han sedan på tekniska högskolan i Stuttgart. Efter några års arbete som tekniker i Frankrike och England fick han 1862 anställning som ritare i Geislingen. I slutet av 1863 blev han verkmästare i en maskinfabrik i Reutlingen och där mötte han 1865 Wilhelm Maybach.  1872 blev han tekniskt ansvarig på gasmotorfabriken i Deutz och lärde sig om Nikolaus Ottos fyrtaktsprincip. 1882 lämnade han företaget på grund av meningsskiljaktigheter med företagsledningen. Daimler inredde en försöksverkstad i sitt växthus hemma i villan i Cannstatt och beslutade sig för att utifrån fyrtaktsprincipen försöka utveckla motorer som drivs endast med bensin som bränsle. Tillsammans med Wilhelm Maybach lyckades han 1884 konstruera en förbränningsmotor som på grund av sitt utseende kallades ”Golvuret”. Konstruktionen hade lägre vikt och små mått, och därmed hade Daimler och Maybach lyckats skapa en motor som skulle vara möjlig att montera i en bil.  Kostnaderna för försöken slukade så småningom hela Daimlers förmögenhet och han tvingades söka sig en affärspartner. Tillsammans med Max Duttenhofer och hans kompanjon Wilhelm Lorenz bildade han den 28 november 1890 ”Daimler-Motoren-Gesellschaft”. Men medan Duttenhofer ville tillverka stationära motorer var det fordonstillverkningen som fascinerade Daimler och de båda blev osams. 1891 lämnade dessutom Wilhelm Maybach företaget på grund av oacceptabla avtalsvillkor och Daimler genomförde en kupp. Han fortsatte att konstruera motorer tillsammans med Maybach men alla patent tillhörde företaget.  Daimlers alltmer ansträngda relation med Duttenhofer och Lorenz ledde slutligen till att de uteslöt honom som aktieägare. När företagets ekonomi försämrades på grund av att den tekniska utvecklingen hade stagnerat försökte DMG 1895 övertala Maybach att komma tillbaka. Maybachs krav var att han skulle få ta med sig Daimler. Av ekonomiska skäl tvingades företaget till slut att ta tillbaka dem båda två. Phönix-motorn som Maybach konstruerat hade gjort Daimler-motorn efterfrågad i utlandet och en grupp engelska industrialister var redo att betala 350 000 mark för licenserna. Maybach blev teknisk ledare för DMG och Gottlieb Daimler ingick i styrelsen som rådgivare och generalinspektör. Efter de bådas återkomst fick DMG ett oanat uppsving. Gottlieb Daimler hann tyvärr inte uppleva så mycket av den fantastiska utvecklingen. Den 6 mars 1900 dog han av en hjärtåkomma.

1844: Carl Benz. ”Kärleken till uppfinnandet slocknar aldrig”

1844: Carl Benz

1844: Carl Benz. ”Kärleken till uppfinnandet slocknar aldrig”

Carl Benz föddes den 25 november 1844 i Karlsruhe. Hans far dog redan i juli 1846. Trots mycket knappa tillgångar lyckades Carls mor finansiera sin sons gymnasiestudier och utbildning i maskinteknik.  Den unga ingenjören arbetar sig snabbt upp från enkel låssmed till konstruktör och verkmästare. I augusti 1871 grundar han tillsammans med mekanikern August Ritter företaget ”Carl Benz und August Ritter, Mechanische Werkstätte” i Mannheim. Men Ritter är ingen pålitlig partner och för att bli av med honom är Benz tvungen att köpa ut honom. Hans trolovade, Bertha Ringer, lånar ut sin hemgift.  Från 1878 arbetar Carl Benz intensivt på en tvåtaktsmotor som bygger på en gasmotor för att förverkliga sin vision om ett fordon utan hästar. Efter många långa och ansträngande försök får han på nyårsnatten 1879 för första gången sin motor att fungera tillfredsställande.  I oktober 1882 grundar han aktiebolaget ”Gasmotorenfabrik Mannheim”. Benz äger bara 5 % av aktierna och har begränsat inflytande i tekniska frågor. Dessutom är hans finansiärer framför allt intresserade av säkra affärer med stationära gasmotorer.  Benz lämnar företaget redan i januari 1883 och Max Rose och Friedrich Wilhelm Eßlinger blir hans nya affärspartner. I oktober 1883 grundar de tillsammans företaget ”Benz & Cie. Rheinische Gasmotoren-Fabrik Mannheim” och lanserar tvåtaktsmotorn ”System Benz”. Medan Benz fortsätter att kämpa för att förverkliga sin vision om bilen är hans affärspartner Rose och Eßlinger skeptiska till hans idéer. Carl Benz tvingas återigen att hitta nya finansiärer. Julius Ganß och Friedrich von Fischer ersätts i maj 1890 av Rose och Eßlinger.  Affärsidén att kombinera tillverkning av stationära motorer och bilmotorer blir framgångsrik. Men Benz vill ägna sig helt och hållet åt fordonsbyggnad och grundar 1906 företaget ”Carl Benz Söhne” i Ladenburg. 1912 lämnar Carl Benz posten som företagsledare och överlåter hela ledningen till sina söner.  Han hinner uppleva de motordrivna fordonens enorma uppsving och därmed det stora genombrottet för hans idéer. På sin åttioårsdag blir den en gång så bespottade och missförstådda uppfinnaren hyllad av beundrare i hela världen.  Under sina sista levnadsår, 1926 till 1929, är Carl Benz till och med fortfarande aktiv som medlem i bolagsstyrelsen i nya Daimler-Benz AG. Den 4 april 1929 dör bilteknikens pionjär i sitt hus i Ladenburg.

1846: Wilhelm Maybach. Konstruktörernas konung.

1846: Wilhelm Maybach

1846: Wilhelm Maybach. Konstruktörernas konung.

Wilhelm Maybach föddes den 9 februari 1846 som son till en snickare i Heilbronn. Inom loppet av tre år dog båda hans föräldrar och tio år gammal var Wilhelm Maybach föräldralös. 1856 satte vänner till familjen in en annons i ”Stuttgarter Anzeiger” och ett brödrasällskap i Reutlingen tog sig an honom. Där fick Wilhelm Maybach även gå i skola.  1864 träffas Wilhelm Maybach och Gottlieb Daimler på brödrasällskapets maskinfabrik – och det blir början på en livslång och nära vänskap. Wilhelm Maybach följer först med Daimler till Karlsruhe och 1872 till Deutzer Motorenwerke. Där arbetar han som ritare men blir redan i januari 1873 befordrad till huvudkonstruktör.  När stridigheter får Gottlieb Daimler att i oktober 1882 lämna Gasmotoren-Fabrik Deutz följer Wilhelm Maybach honom till Cannstatt för att där utveckla den lätta och snabbgående förbränningsmotorn.  När Daimler i november 1890 grundar Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) med Max Duttenhofer och Wilhelm Lorenz är det tänkt att Wilhelm Maybach ska vara chefskonstruktör. Men på grund av de otillfredsställande avtalsvillkoren lämnar Maybach DMG redan i februari 1891. Det som hände sedan är en finurlig nödlösning. Maybach arbetar vidare på sin bilidé och var i hemlighet finansierad av Daimler. På Hotel Hermann i Cannstatt utvecklar han med sitt lilla team avgörande uppfinningar som remdrivningen, Phönix-motorn och förgasaren med sprutmunstycke, som sedan används i årtionden inom bilindustrin.  Den engelska industrialisten Frederick Simms ingår ett avtal om licenstillverkning med DMG och utövar påtryckningar så att Gottlieb Daimler och Wilhelm Maybach i november 1895 kan återvända till DMG. För Maybach gäller det nu att genom tekniska framsteg och pålitliga produkter åter bygga upp DMG:s konkurrenskraft. Ett omfattande utvecklingsarbete inleds och konstruktionerna som skapades på Hotel Hermann blir en del av serieproduktionen. Det viktigaste resultatet är den så kallade rembilen, den första bilen som DMG tillverkar i ett större antal.  När styrelseordföranden Max von Duttenhofer går bort i augusti 1903 får Maybach långsamt en allt sämre ställning inom företaget. I april 1907 lämnar han mycket bitter DMG för att tillsammans med sina söner tillverka de numera legendariska bilarna i sitt eget namn. Den 29 december 1929 dör Wilhelm Maybach i Cannstatt vid 83 års ålder.   Där ligger nu bilteknikens pionjär begraven på Uff-kyrkogården, och alldeles i närheten finns Gottlieb Daimlers grav.

1882:Motorns utveckling.

Försöksverkstaden i Cannstatt

1882: Cannstatter Versuchswerkstatt

1882:Motorns utveckling.

Försöksverkstaden i Cannstatt

När Gottlieb Daimler 1882 lämnar gasmotorfabriken efter meningsskiljaktigheter med företagsledningen skaffar han ett hus på Taubenheimstraße i Cannstatt. Daimler låter genast bygga ut det tillhörande växthuset och upprättar en egen försöksverkstad. Den blir tillflyktsorten för den genialiska duon Daimler och Maybach och platsen för deras fortsatta forskningsarbete.   Daimlers grundläggande mål var att använda bensin som enda bränsle i motorerna och att motorerna skulle gå att använda i alla fordon – på land, till sjöss och i luften. Den avgörande tekniken kom från engelsmannen Watson som tagit ett patent som Maybach upptäckte under sina grundliga efterforskningar. Det innehåller information om en icke-styrd glödrörständning. Det är en viktig förutsättning för att uppnå högre varvtal med en lätt och effektstark motor. I försöksverkstaden i Cannstatt konstruerar Daimler och Maybach en motor med ostyrd glödrörständning utifrån Ottos fyrtaktsprincip och Daimler får patent på den som DRP 28022.  Redan i slutet av 1883 är den första (ännu liggande) snabbgående försöksmotorn i gång. Den presterar 600 varv/min och överträffar stort de tidigare modellerna med maximala varvtal på 120–180 varv/min. Utifrån denna lilla modellmotor utvecklar Daimler och Maybach senare den motor som i dag är känd som ”Golvuret” eftersom den har en stående konstruktion. Den är en milstolpe i bilteknikens historia.

1883: Benz & Cie. De första stegen.

1883: Benz & Cie

1883: Benz & Cie. De första stegen.

I oktober 1883 grundar Carl Benz tillsammans med affärsmannen Max Kaspar Rose och försäljaren Friedrich Wilhelm Eßlinger Benz & Co. Rheinische Gasmotoren-Fabrik (efter 1899 Benz & Cie.) i Mannheim. Affärerna går strålande och antalet medarbetare ökar snabbt till 25 – det unga företaget delar till och med ut licenser för tillverkning av gasmotorer.  En allt större efterfrågan på stationära motorer kräver att Benz & Co. Rheinische Gasmotoren-Fabrik flyttar till en större fabrikslokal. Medan Carl Benz arbetar intensivt på utvecklingen av en bilmotor är hans affärspartner Rose och Eßlinger skeptiska till framtidsutsikterna för Benz uppfinning. I maj 1890 ersätts de av Julius Ganß och Friedrich von Fischer. När de skiljs åt får Benz ett välmenande råd av Rose: ”Ge nu upp det här med bilarna.”  De nya affärspartnerna gör Rheinischen Gasmotoren-Fabrik Benz & Cie. till den näst största motorfabriken i Tyskland och fram till sekelskiftet är de världens största biltillverkare. Det ekonomiska genombrottet kommer mellan åren 1894 och 1901 då den fyrhjuliga motorvelocipeden, även kallad ”Velo”, tillverkas. Denna prisvärda lätta bil för två blir med cirka 1 200 tillverkade exemplar den första bil som serietillverkas i stor skala. 1897 utvecklar Benz Contra-motorn, som är urfadern till dagens boxermotorer. Därmed kan företaget tillfredsställa efterfrågan på bilar med högre motoreffekt. Under åren 1890 till 1899 växer personalstyrkan från 50 till 430 anställda. Räkenskapsåret 1899 tillverkas 572 bilar av Benz och året efter så många som 603.

1884: "Golvuret" Den första moderna motorn.

1884: Die „Standuhr“

1884: "Golvuret" Den första moderna motorn.

I Cannstatt tar sig Gottlieb Daimler och Wilhelm Maybach an en stor utmaning. För att driva en bil måste motorn bygga upp stor prestanda. Men de befintliga drivmotorerna är för stora och och tunga för att monteras i en bil. De måste vidareutvecklas och göras mindre för att kunna användas i en bil såsom Daimler föreställt dig. Kompakt konstruktion och viktminskning är nyckelfaktorerna. Enligt dessa premisser konstruerar Daimler och Maybach en försöksmotor med stående cylinder som på grund av sin form kallas ”Golvuret”. I den första versionen från 1884 är effekten cirka 1 hk (0,8 kW) vid ett varvtal på 600 v/min. En konstruktion som ger Daimler och Maybach en bas för att utveckla motorer som kan monteras i fordon.

1885: ”Daimler-Reitwagen” Världens första motorcykel.

1885: Der Daimler „Reitwagen“

1885: ”Daimler-Reitwagen” Världens första motorcykel.

Med ”Golvuret” som modell bygger Gottlieb Daimler och Wilhelm Maybach en ännu mindre encylindrig motor. Den monteras först på ett cykelliknande fordon med förstärkta träramar och den motoriserade tvåhjulingen kallas ”Daimler-Reitwagen”. Med den stående monteringen i träramskonstruktionen har Gottlieb Daimler, nästan av bara farten, uppfunnit motorcykeln.  Daimler får patent på sitt fordon med gas- alternativt fotogendriven motor den 28 augusti 1885, patentnumret är DRP 36423.

1886:”Patenterade motorvagnen”. Världens första automobil.

1886: Benz Patent-Motorwagen

1886:”Patenterade motorvagnen”. Världens första automobil.

De ekonomiska framgångarna för Benz gasmotorfabrik ger honom medel att ägna sig åt att förverkliga sin vision om ett motordrivet fordon. Tvåtaktsmotorn är för stor och tung för att monteras i ett fordon, så Benz satsar i stället på fyrtaktsprincipen. Liksom Gottlieb Daimler och Wilhelm Maybach måste han hitta material och metoder för att öka varvtalet och i likhet med ingenjörerna i Cannstatt ägnar han sig främst åt tändningen och ventilstyrningen. Hans motor uppnår visserligen ”endast” ett varvtal på 400 v/min och har därmed mindre effekt än Daimlers konstruktion, men den är tillräckligt stor för att driva en vagn utan häst.  Carl Benz bevisar sin stora talang när han utvecklar själva bilen: I stället för att montera sin motor i ett befintligt fordon skapar han med sin motorvagn en helt egen konstruktion, där den centrala komponenten är motorn med liggande cylinder och ett stort horisontellt monterat svänghjul. Benz konstruerar sitt innovativa fordon som en trehjuling eftersom han inte är nöjd med den styrkonstruktion som de flesta droskor har.  I oktober 1885 börjar han testa sin uppfinning. Den 29 januari 1886 gör han något som blir en historisk händelse: Han lämnar in en patentansökan för sitt ”fordon med gasmotordrivning”. Patent DRP 37435 anses vara bilens födelseattest och världens första bil kommer att kallas den ”patenterade motorvagnen”.

1888: Bertha Benz. Den första långresan.

1888: Bertha Benz

1888: Bertha Benz. Den första långresan.

Den 20 juli 1872 gifter sig Bertha och Carl Benz. I sina memoarer skriver Benz senare: ”Jag fick en idealist vid min sida, en som vet vad hon vill, från litet och nära till stort, lysande och fjärran.” Bertha Benz visar sig vara mycket betydelsefull för Carl Benz senare framgångar. Hon stöttar honom i alla hans förehavanden och delar hans visionära läggning.  Hon blir också först i världen att genomföra en långfärd i en bensindriven automobil. För att bevisa för allmänheten hur praktisk motorvagnen är, kör hon med sina båda söner Eugen (15 år) och Richard (14 år) den 100 km långa vägen från Mannheim till sin mor i Pforzheim. Bilen är den tredje modellen av den patenterade motorvagnen, och har förstärkta trähjul med ekrar och en starkare motor. De kör i väg i gryningen och efter en äventyrlig färd, under vilken fru Benz och hennes söner flera gånger tvingas improvisera fram lösningar på små problem, anländer de till Pforzheim. Fem dagar senare kör de tillbaka till Mannheim via Bretten, Bruchsal och Schwetzingen.  Ryktet om denna på sin tid sensationella händelse sprids snabbt och Bertha Benz har uppnått vad hon önskade.  De som tidigare kritiserat uppfinningen övertygas om dess tillförlitlighet och Benz patenterade motorvagn blir mycket omtalad.

1895: Benz patenterade motorvagnsbuss

Världens första buss med bensinmotor.

1895: Benz Patent-Motorwagen-Omnibus

1895: Benz patenterade motorvagnsbuss

Världens första buss med bensinmotor.

De motordrivna bussarnas tidevarv inleds den 18 mars 1895. Världens första motoriserade buss beställs den 19 december 1894 från Benz & Co. i Mannheim och kör i linjetrafik sträckan Siegen – Netphen – Deuz. På grund av dåliga väderförhållanden och tekniska problem ställs dock bussträckan in redan i december 1895. Daimler-bussen som sätts in på sträckan Künzelsau – Mergentheim går samma öde till mötes. Trots det erbjuder DMG en hel serie bussmodeller för att tillfredsställa efterfrågan som ökar stadigt från 1905.

1896: Daimlers lastbil med 4 hk

Världens första lastbil.

1896: Daimler 4-PS-Lastwagen

1896: Daimlers lastbil med 4 hk

Världens första lastbil.

Den första lastbilen som Daimler-Motoren-Gesellschaft tillverkar levereras till British Motor Syndicate, Ltd. i London den 1 oktober 1896. Världens första lastbil har en tvåcylindrig Phönix-motor med en effekt på 4 hk monterad bak och är konstruerad för en nyttolast på 1 500 kg. Till skillnad från i England är efterfrågan på lastbilar i Tyskland till en början mycket liten. Det ändras inte förrän 1906, då krigsmakten i Preussen och Bayern   börjar subventionera lastbilar som kan användas i krig. Det får efterfrågan att öka avsevärt.

1901: Världens första Mercedes

Den första moderna bilen.

1901: Der erste Mercedes

1901: Världens första Mercedes

Den första moderna bilen.

På grund av sin tidiga bortgång får Gottlieb Daimler inte uppleva en av de främsta konstruktionerna som Maybach skapar i företagets namn: den första Mercedes-bilen, som gör succé på Nice-veckan i mars 1901. Det är ett lätt fordon med stor effekt och låg tyngdpunkt, som skiljer sig markant från alla bilmodeller som byggts hittills. Modellen Mercedes 35 PS ger bilen en självständig form och därmed är kopplingen till hästdroskan ett minne blott. Tillkomsten av denna tekniska föregångare som kallas världens första bil beror inte bara på Wilhelm Maybachs genialitet, utan även på Emil Jellineks initiativförmåga. Denne affärsman och automobilentusiast bodde i Baden utanför Wien och i Nice och skaffade sin första Daimler-vagn 1897. Sedan dess hade han hela tiden begärt starkare och snabbare bilar från Maybach och DMG. Mercedes-bilen inleder en ny era med spektakulära biltävlingssegrar och imponerande försäljningsframgångar.

1909: En lycklig stjärna var den än syns

Från treudd till Mercedes-stjärna.

1909: Das Markenzeichen

1909: En lycklig stjärna var den än syns

Från treudd till Mercedes-stjärna.

Från september 1902 har DMG patent på det framgångsrika varumärkesnamnet ”Mercedes”. Men det saknas fortfarande en tydlig varumärkessymbol. Då kommer Gottlieb Daimlers söner Paul och Adolf på att deras far tidigare hade använt en stjärna som symbol. Företagsledningen för Daimler-Motoren-Gesellschaft passar i juni 1909 på att söka patent på både en tre- och fyruddig stjärna som varumärke. Båda formerna är nu upphovsrättsligt skyddade, men det är bara den treuddiga stjärnan som börjar användas på en gång. Den blir en symbol för Daimlers mål att skapa en universalmotor för användning på land, till sjöss och i luften. Från 1910 finns stjärnan i relief på bilarnas kylare. När de båda företagen går samman i juni 1926 skapas en ny varumärkessymbol som inbegriper de viktigaste elementen från de tidigare märkena: Den världsberömda treuddsstjärnan från Daimler-Motoren-Gesellschaft ringas in med logotypen ”Mercedes” och det lika välkända varumärkesnamnet ”Benz”, vars lagerkrans binder samman namnen.

1926: Daimler-Benz AG. Sammanslagningen.

1926: Daimler-Benz AG

1926: Daimler-Benz AG. Sammanslagningen.

Tiden efter andra världskriget präglas av inflation och dåliga försäljningssiffror, särskilt för lyxvaror som personbilar. Endast etablerade varumärken från ekonomiskt starka företag överlever, men många tvingas till sammanslagningar och samarbeten. De långvariga konkurrenterna DMG och Benz & Cie. bildar en intresseorganisation i maj 1924 för att samordna konstruktion, tillverkning, försäljning och marknadsföring och på så sätt behålla sin konkurrensförmåga. Den gemensamma verksamheten för varumärkena Mercedes och Benz sköts av det nybildade företaget Mercedes-Benz Automobil GmbH. I juni 1926 går världens två äldsta biltillverkare samman och bildar Daimler-Benz AG. Redan i oktober, på bilutställningen i Berlin, presenterar företaget det gemensamma programmet från Daimler-Benz. De första gemensamma bilmodellerna som tillverkats under namnet Mercedes-Benz lanseras: tvålitersmodellen 8/38 PS (W 02) och trelitersmodellen 12/55 PS (W 03). Dessutom ställs modell K ut. Denna specialmodell med kortare axelavstånd, som bygger på Mercedes 24/100/140 PS, är världens snabbaste sportbil och tillhör utbudet från april 1927. Den nya bilen pryds av den nya varumärkessymbolen – Mercedes-stjärnan. Och den pryder än i dag alla bilar som har märket ”Mercedes-Benz”. Var du än ser den är den lyckliga stjärnan en symbol för kvalitet och säkerhet och namnet Mercedes-Benz är synonymt med tradition och innovationer för framtidens bilteknik.