Effektivitet i fokus.

Förbrukning och utsläpp


Förbrukning och utsläpp. Vad betyder det?

Förbrukning och utsläpp


Förbrukning och utsläpp. Vad betyder det?

Förbrukning och utsläpp hos E-Klass Sedan varierar beroende på utrustning och motortyp. Denna skillnad tar WLTP hänsyn till.

Beroende på förbränningsmotorns konstruktion, bilens storlek och vikt samt körsättet varierar mängden bränsle som förbrukas. Ju högre förbrukningen är, desto högre är mängden koldioxid som släpps ut. Koldioxidutsläppen har ett direkt samband med mängden bränsle som förbränns – ju högre förbrukning, desto högre koldioxidutsläpp. Många komfort- och säkerhetsfunktioner har en direkt inverkan på bränsleförbrukningen.

Förbrukningsmängd och förbränningsprocessens renhet.

Den nästan spegelblanka ytan hos det innovativa NANOSLIDE-cylinderloppet minskar friktionen och sänker därmed förbrukning och utsläpp.

Förbrukningsmängd och förbränningsprocessens renhet.

Förutom CO2-utsläppen finns ytterligare relevanta beståndsdelar i avgaserna. Det gäller särskilt utsläpp av kväveoxider (NOx) och sotpartiklar som tas med i beräkningen när man granskar moderna diesel- och bensinmotorer med direktinsprutning. Här skiljer man mellan förbrukningsmängden (koldioxidutsläpp) och renheten i förbränningsprocessen (kväveoxid, partiklar).

Fordonsutveckling


Kontinuerliga förbättringar.

Mercedes-Benz strävar ständigt efter att förbättra förbränningsprocessen och andra motorinterna processer för att på så sätt minska förbrukningen och CO2-utsläppen samt göra förbränningen renare. Det har gjort att förbrukningen för Mercedes-Benz modeller har nästan halverats sedan 1995.

Fordonsutveckling


Kontinuerliga förbättringar.

Mercedes-Benz strävar ständigt efter att förbättra förbränningsprocessen och andra motorinterna processer för att på så sätt minska förbrukningen och CO2-utsläppen samt göra förbränningen renare. Det har gjort att förbrukningen för Mercedes-Benz modeller har nästan halverats sedan 1995.

Vårt mål är låga utsläpp med bibehållen effekt.

Fordonsutveckling: På den tekniska sidan arbetar Mercedes-Benz kontinuerligt med att göra bilarna mer effektiva och bränslesnåla.

Vårt mål är låga utsläpp med bibehållen effekt.

På den tekniska sidan arbetar Mercedes-Benz kontinuerligt med att göra bilarna mer effektiva och bränslesnåla. Under utvecklingen justerar vi alla möjliga parametrar för att få fram en bil som är så bränslesnål som möjligt. Samtidigt tummar vi aldrig på Mercedes-Benz höga nivå vad gäller säkerhet, design, produktkvalitet och prestanda.

Partikelfilter för bensinmodeller.

För att minska miljöbelastningen ytterligare satsar Mercedes-Benz på att använda partikelfilter på bred front även för bensinmodeller.

Partikelfilter för bensinmodeller.

Det som har blivit standard för dieselmotorerna finns nu även för bensinmodeller, nämligen partikelfilter. För att minska miljöbelastningen ytterligare satsar Mercedes-Benz som första tillverkare på att använda partikelfilter på bred front även för bensinmodeller.

ECO-utrustning


Spara bränsle med ECO-utrustning.

Kunderna kommer framöver att kunna påverka CO2-värdet för sin bilmodell genom valet av extrautrustning i större utsträckning än tidigare. Mercedes-Benz kan inte bara erbjuda ett urval av högeffektiva motorer, utan har också speciella funktioner i utrustningslistan som optimerar aerodynamiken.

ECO-utrustning


Spara bränsle med ECO-utrustning.

Kunderna kommer framöver att kunna påverka CO2-värdet för sin bilmodell genom valet av extrautrustning i större utsträckning än tidigare. Mercedes-Benz kan inte bara erbjuda ett urval av högeffektiva motorer, utan har också speciella funktioner i utrustningslistan som optimerar aerodynamiken.

  • AIRPANEL

   AIRPANEL

   Till E-Klass och C-Klass med designstil EXCLUSIVE finns extrautrustningen AIRPANEL. När det krävs låg kyleffekt är AIRPANEL stängd. När lamellerna är stängda bidrar kylargardinen till en bättre aerodynamik hos bilen, eftersom ingen luft längre kan strömma genom motorrummet. Det minskar luftmotståndet samt bränsleförbrukningen och därmed även koldioxidutsläppet. Lamellerna öppnas först när det krävs en högre kyleffekt. Funktionen är även synlig utifrån vilket ger en intressant visuell effekt.

  • AERO-däck

   AERO-däck

   Specialutvecklade, lättrullande AERO-däck med låg friktion och EU-märkning ”B” minskar förbrukningen. I kombination med AERO-fälgar som ger en betydligt bättre aerodynamik tack vare sin utmärkande design med övervägande stängda ytor blir effekten ännu större.

  Ekonomisk körning


  Utnyttja besparingspotentialen. Spara på resurserna.

  Ekonomisk körning


  Utnyttja besparingspotentialen. Spara på resurserna.

  Håll nere den individuella förbrukningen i A-Klass – ett ekonomiskt körsätt sparar bränsle och minimerar CO2-utsläppen.

  Mer miljömedvetet körsätt: Påverkande faktorer.

  Sparsam körning: ECO-indikeringen på multifunktionsdisplayen i CLA motiverar föraren att köra mer effektivt.

  Mer effektiv körstil: ECO-indikering.