Säkerhet

Automatiserad fascination

Höjdpunkter


Redo att agera.

Tack vare innovativa säkerhets- och körhjälpssystem kan S-Klass Coupé avlasta, stödja och skydda dig.

Höjdpunkter


Redo att agera.

Tack vare innovativa säkerhets- och körhjälpssystem kan S-Klass Coupé avlasta, stödja och skydda dig.

Ta reda på mer om det innovativa säkerhetskonceptet i Mercedes-Benz S-Klass Coupé.

Aktiv hastighetspåminnare

Den aktiva hastighetspåminnaren registrerar hastighetsbegränsningar via kameran eller navigationssystemet och använder dessa data för att reglera hastigheten via den aktiva avstånds-

assistenten DISTRONIC. Föraren behöver då inte anpassa hastigheten manuellt efter varje hastighetsskylt. Innan du kör in i en tätort reduceras hastigheten automatiskt.

Endast som del i körhjälpspaketet.

Aktiv bromsassistent

Den aktiva bromsassistenten kan hjälpa föraren att undvika olyckor med framförvarande fordon eller korsande fotgängare. Om en olycka ändå inträffar kan systemet dämpa skadeverkningarna.

Systemet består av avstånds- och kollisionsvarning, situationsanpassat bromsstöd samt en autonom bromsfunktion.

Aktiv kurshållningsassistent

Den aktiva kurshållningsassistenten hjälper till om bilen lämnar körfältet av misstag. Med hjälp av bromsingrepp på bilens ena sida

kan systemet hjälpa till att återföra bilen till rätt körfält för att om möjligt förhindra en olycka.

Aktiv avståndsassistent DISTRONIC

Den aktiva avståndsassistenten DISTRONIC kan hjälpa föraren att reglera avståndet till framförvarande fordon i hastigheter upp till 210 km/h.

Önskad hastighet ställs in mellan 20 och 210 km/h. Vid låga hastigheter kan systemet även reagera på stillastående fordon.

Hjälpsystem


Föredömlig säkerhet med Mercedes-Benz Intelligent Drive-systemen.

I rusningstrafik, på långa mörkerkörningar eller på okända sträckor – det är i just dessa stressiga situationer som din S-Klass ger märkbar avlastning. I grunden finns ett koncept som gör varje körning i en Mercedes-Benz till en stilstudie i säkerhet: Mercedes-Benz Intelligent Drive. Ta vara på den tid du tillbringar bakom ratten. Njut av stunden och tanka energi. Så når du ditt mål inte bara säkert, utan också utan stress.

Hjälpsystem


Föredömlig säkerhet med Mercedes-Benz Intelligent Drive-systemen.

I rusningstrafik, på långa mörkerkörningar eller på okända sträckor – det är i just dessa stressiga situationer som din S-Klass ger märkbar avlastning. I grunden finns ett koncept som gör varje körning i en Mercedes-Benz till en stilstudie i säkerhet: Mercedes-Benz Intelligent Drive. Ta vara på den tid du tillbringar bakom ratten. Njut av stunden och tanka energi. Så når du ditt mål inte bara säkert, utan också utan stress.

Bilden visar kontrollpaneler i Mercedes-Benz S-Klass Coupé.

Körhjälp och säkerhet

Bilden visar baklyktorna i OLED-teknik på Mercedes-Benz S-Klass Coupé.

Belysning och sikt

Bilden visar displayen till multimediesystemet COMAND Online i Mercedes-Benz S-Klass Coupé.

Konnektivitet

Utrustningspaket säkerhet


Allt som gör S-Klass ännu säkrare.

För att du ska få ett så bra skydd som möjligt har vi kombinerat säkerhets- och körhjälpspaketen på ett optimalt sätt.

Utrustningspaket säkerhet


Allt som gör S-Klass ännu säkrare.

För att du ska få ett så bra skydd som möjligt har vi kombinerat säkerhets- och körhjälpspaketen på ett optimalt sätt.