Säkerhet

Automatiserad fascination

Höjdpunkter


Alltid redo att glänsa.

Tack vare innovativa säkerhets- och körhjälpssystem kan S-Klass Cabriolet avlasta, stödja och skydda dig.

Höjdpunkter


Alltid redo att glänsa.

Tack vare innovativa säkerhets- och körhjälpssystem kan S-Klass Cabriolet avlasta, stödja och skydda dig.

Aktiv hastighetspåminnare

Den aktiva hastighetspåminnaren hjälper dig att hålla tillåten maxhastighet även i oöverskådliga situationer. Vägmärkesassistenten registrerar hastighetsbegränsningar,

som den aktiva avståndsassistenten DISTRONIC övertar automatiskt och ställer in som hastighet – för ökad säkerhet och komfort under körning.

Kan endast fås som en del av körhjälpspaketet.

Aktiv bromsassistent

Den aktiva bromsassistenten kan hjälpa dig att undvika påkörningsolyckor och olyckor med korsande fordon och fotgängare. Förutom avstånds- och

kollisionsvarning omfattar den även en situationsanpassad bromsförstärkning om du inte bromsar tillräckligt hårt. Vid utebliven reaktion kan systemet bromsa bilen automatiskt.

Vägmärkesassistent

Hjälper dig att hålla koll: Tack vare en intelligent sammankoppling mellan kamera- och kartdata kan vägmärkesassistenten bland annat registrera hastighetsbegränsningar

och omkörningsförbud samt när dessa upphör. Den kan även registrera och varna vid förbud mot infart.

Mörkerkörningsassistent Plus

Mörkerkörningsassistenten ökar säkerheten när det är mörkt. Den hjälper dig att upptäcka hinder som havererade fordon eller tappad last i ett tidigare skede.

Systemet kan även varna för personer eller större djur i riskområdet och markera dessa på displayen.

PRE-SAFE®-system

PRE-SAFE®-systemet utnyttjar millisekunderna som föregår en potentiell olycka. Ett flertal åtgärder kan hjälpa till att minska den belastning som uppstår på de åkande vid en kollision. Det innovativa PRE-SAFE® Sound avger

ett ljud från högtalarna, vilket utlöser en naturlig reflex i örat. På så sätt dämpas bullerbelastningen på innerörat vid kollisionstillfället.

Hjälpsystem


Föredömlig säkerhet med Mercedes-Benz Intelligent Drive-systemen.

I rusningstrafik, på långa mörkerkörningar eller på okända sträckor – det är i just dessa stressiga situationer som din S-Klass ger märkbar avlastning. I grunden finns ett koncept som gör varje körning i en Mercedes-Benz till en stilstudie i säkerhet: Mercedes-Benz Intelligent Drive. Ta vara på den tid du tillbringar bakom ratten. Njut av stunden och tanka energi. Så når du ditt mål inte bara säkert, utan också utan stress.

Hjälpsystem


Föredömlig säkerhet med Mercedes-Benz Intelligent Drive-systemen.

I rusningstrafik, på långa mörkerkörningar eller på okända sträckor – det är i just dessa stressiga situationer som din S-Klass ger märkbar avlastning. I grunden finns ett koncept som gör varje körning i en Mercedes-Benz till en stilstudie i säkerhet: Mercedes-Benz Intelligent Drive. Ta vara på den tid du tillbringar bakom ratten. Njut av stunden och tanka energi. Så når du ditt mål inte bara säkert, utan också utan stress.

Bilden visar kombiinstrumentet i Mercedes-Benz S-Klass Cabriolet.

Körhjälp och säkerhet

Bilden visar baklyktorna i OLED-teknik på Mercedes-Benz S-Klass Cabriolet.

Belysning och sikt

Bilden visar displayen till multimediesystemet COMAND Online i Mercedes-Benz S-Klass Cabriolet.

Uppkoppling

Utrustningspaket för högre säkerhet


Allt som gör S-Klass ännu säkrare.

Ett paket för just dig. Utforska alla säkerhetsutrustningspaket till Mercedes-Benz S-Klass Cabriolet.

Utrustningspaket för högre säkerhet


Allt som gör S-Klass ännu säkrare.

Ett paket för just dig. Utforska alla säkerhetsutrustningspaket till Mercedes-Benz S-Klass Cabriolet.

URBAN GUARD skyddspaket

Systemet varnar med ljud- och ljussignaler när det känner av inbrott, stöld eller oavsiktlig bogsering.