Körhjälp och säkerhet

Hastighetspåminnare inkl. registrering av trafikskyltar med förbjuden infart och förbjuden omkörning

Körhjälp och säkerhet

Hastighetspåminnare inkl. registrering av trafikskyltar med förbjuden infart och förbjuden omkörning

Inom det tillåtnas gränser

På bilden visas hastighetspåminnaren, inkl. registrering av trafikskyltar med förbjuden infart och förbjuden omkörning, på kombiinstrumentet i GLS.
Titta igen

Inom det tillåtnas gränser

Hastighetspåminnaren kan registrera hastighetsbegränsningar och omkörningsförbud samt när dessa upphör.

På bilden visas en förbjuden infart och hur föraren i en GLS varnas om detta av hastighetspåminnaren inkl. registrering av trafikskyltar med förbjuden infart och förbjuden omkörning.
Titta igen

Det hjälper föraren att följa trafikreglerna och ökar körsäkerheten. Systemet är praktiskt inte minst på långa, monotona sträckor med varierande hastighetsbegränsning, vid vägarbeten och i nya stadsmiljöer.

Hastighetspåminnaren och dess enskilda funktioner är inte tillgänglig i alla länder. Den visuella och akustiska varningen för överträdelse av förbud mot infart är för närvarande endast tillgänglig i Tyskland.

Utrustningen finns endast i kombination med COMAND Online.