Körhjälp och säkerhet

Adaptiv farthållare DISTRONIC med aktiv styrassistent

Körhjälp och säkerhet

Adaptiv farthållare DISTRONIC med aktiv styrassistent

Håller avståndet och kursen

Här ses en visualisering av GLS med den integrerade körfältsassistenten i den adaptiva farthållaren DISTRONIC med aktiv styrassistent.

Håller avståndet och kursen

Det innovativa körhjälpsystemet hjälper föraren att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till framförvarande fordon och att positionera bilen i körfältet.

Det innovativa körhjälpsystemet hjälper föraren att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till framförvarande fordon och att positionera bilen i körfältet.

Systemet ger hög avlastning, framför allt på långa sträckor och vid kökörning. Det radarbaserade systemet bromsar in bilen vid behov och accelererar den, om möjligt, till den sparade hastigheten. Det minskar risken för påkörningsolyckor och ökar körkomforten.

Fördelarna hos den adaptiva farthållaren DISTRONIC med aktiv styrassistent:

På bilden ses en visualisering av den adaptiva farthållaren DISTRONIC med aktiv styrassistent i GLS.
Titta igen

Fördelarna hos den adaptiva farthållaren DISTRONIC med aktiv styrassistent:

  • Positionerar bilen i körfältet

Den aktiva styrassistenten baserar på en stereokamera som läser av väl synliga körfältslinjer på båda sidor av körfältet. Vid kökörning i hastigheter under 60 km/h orienterar sig systemet även efter framförvarande fordon, särskilt om körfältsmarkeringarna är otydliga eller saknas.

  • Hands off-identifiering

Om föraren tar händerna från ratten utlöser systemet en varning, och den aktiva styrassistenten avaktiveras endast om situationen kräver det. Systemet tillåter alltså självständig, långsam kökörning.

  • Dynamik efter humör

Valet av körprogram påverkar även egenskaperna hos den automatiska avståndsregleringen.

  • Ett par extra ögon på motorväg

Systemet kan förhindra otillåten omkörning i höger körfält på motorväg eller på landsväg, till exempel vid köer eller trögflytande trafik.

  • Varnar vid fara

Vid behov bromsas bilen in automatiskt med upp till 5 m/s2. Om systemet registrerar att det krävs en kraftig inbromsning hörs upprepade varningssignaler, och på instrumentdisplayen tänds en varningssymbol. Båda uppmanar föraren att bromsa. Vid behov aktiveras den aktiva bromsassistenten.

Den adaptiva farthållaren DISTRONIC med aktiv styrassistent är aktiv i hastigheter mellan 0 och 200 km/h. På grund av stereokameran fungerar systemet endast i begränsad omfattning vid motljus, dimma, mörker, regn eller snö.

Endast som del i Körhjälpspaket.