Det bästa från två världar.

Upptäck Mercedes-Benz laddhybridmodeller.

Eldrift


Eldrift. Den som kör klokt kommer längre.

Kompromisslös körglädje helt utan utsläpp.

Den lokalt utsläppsfria eldriften är en idealisk kombination av miljövänlighet, räckvidd och körglädje. Redan när du kör igång står det maximala vridmomentet till förfogande – för särskilt effektiv och kraftfull acceleration från stillastående.

Eldrift


Eldrift. Den som kör klokt kommer längre.

Kompromisslös körglädje helt utan utsläpp.

Den lokalt utsläppsfria eldriften är en idealisk kombination av miljövänlighet, räckvidd och körglädje. Redan när du kör igång står det maximala vridmomentet till förfogande – för särskilt effektiv och kraftfull acceleration från stillastående.

Bilden visar chassi och ENERGY SPACE i B-Klass B 250 e i stadsmiljö framför modern arkitektur.

Med spänning som drivkraft.

Bilden visar drivsystemet i eldrivna B-Klass som består av elmotor, högvoltsbatteri, effektelektronik och laddare.

Det elektriska drivsystemet från Mercedes-Benz.

Bilden visar det effektfulla litiumjonbatteriet, laddaren och laddningsstationen i den eldrivna B-Klass.

Litiumjonbatterie, laddare och laddningsstation.

Bilden visar elmotorn och den stegade planetväxeln i B-Klass B 250 e.

Elmotorn i B 250 e.

Med spänning som drivkraft.

Drivsystemet i en batteridriven elbil består av en elmotor, ett högvoltsbatteri, effektelektronik och en laddare. Bilen drivs framåt av elmotorn som drivs via högvoltsbatteriet. Batteriet laddas både externt via elnätet och genom regenerering under körningen. Räckvidden är så lång att du både hinner att köra i stan och ut på landsvägen på en enda laddning.

B-Klass Sports Tourer B 250 e: Strömförbrukning vid blandad körning, testcykel: fr.o.m.16,6 kWh/100 km; CO2-utsläpp blandad körning: 0 g/km<p>Angivna värden är de ”uppmätta NEDC-koldioxidvärdena” i den mening som avses i artikel 2 nr 2 genomförandeförordning (EU) 2017/1153, som har beräknats i enlighet med bilaga XII i förordning (EG) nr 692/2008. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. På grund av att kontrollförfarandet enligt lag har ändrats på ett avgörande sätt kan högre värden ha angetts i bilens försäkran om överensstämmelse som har betydelse för fordonets typgodkännande och i förekommande fall fordonsskatten. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av erbjudandet, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar också beroende på eventuell tillvalsutrustning. Vid körning under verkliga förhållanden kan avvikelser jämfört med certifierade normvärden förekomma. De faktiska värdena påverkas av ett flertal faktorer, t.ex. personlig körstil, miljöfaktorer och vägsträcka.</p>.


Läs mer om eldrift.

Ren elmobilitet innebär: Inga lokala utsläpp, nästan ljudlös körning och en helt ny körkänsla.

Sportig acceleration, generös räckvidd, en tilltalande maxhastighet och 100 procent eldrift för framtiden och miljön. Låter det som en dröm? Det är det – men en sann sådan. Det elektriska drivningskonceptet från Mercedes-Benz med den vridmomentstarka elmotorn och intelligent teknik ger helt utsläppsfri körglädje utan kompromisser.


Läs mer om eldrift.

Ren elmobilitet innebär: Inga lokala utsläpp, nästan ljudlös körning och en helt ny körkänsla.

Sportig acceleration, generös räckvidd, en tilltalande maxhastighet och 100 procent eldrift för framtiden och miljön. Låter det som en dröm? Det är det – men en sann sådan. Det elektriska drivningskonceptet från Mercedes-Benz med den vridmomentstarka elmotorn och intelligent teknik ger helt utsläppsfri körglädje utan kompromisser.

Räckvidd


Gott om räckvidd för vardagsbehoven.

Räckvidd


Gott om räckvidd för vardagsbehoven.

Bilden visar Mercedes-Benz B-Klass Sports Tourer 250 e sedd framifrån i ¼-perspektiv i stadsomgivning.

Med en enda batteriladdning kan man köra B 250 e upp till 230 km.

Ett fulladdat batteri ger en räckvidd för t.ex. eldrivna B-Klass på ca 200 km (NEDC), vilket täcker de vanligaste behoven. Räckvidden i B 250 e kan förlängas med upp till 15 % respektive 30 km med tillvalet RANGE PLUS.

Vid körning under verkliga förhållanden kan avvikelser jämfört med certifierade normvärden förekomma. De faktiska värdena påverkas av ett flertal faktorer, t.ex. personlig körstil, miljöfaktorer och vägsträcka.

Körprogram


Körprogram för elektrisk körglädje.

Körprogram


Körprogram för elektrisk körglädje.

Ska det vara särskilt komfortabelt, effektivt eller sportigt? Beroende på bil kan du välja mellan de här körprogrammen:

 • E+ (Economy Plus) ger ett mycket sparsamt körsätt där effekten begränsas till 65 kW och maxhastigheten till ca 110 km/h.
 • E (Economy) ger dig tillgång till en effekt på 100 kW – för ett komfortbetonat, förbrukningsoptimerat körsätt.
 • S (Sport) ger dig en kultiverat sportig körning med kraftfulla accelerationer och en effekt på 132 kW.

När gaspedalen trampas ned helt (kickdown) kan effekten utnyttjas fullt ut även i körprogram E+ och E. Det ger snabba och säkra omkörningar.

Regenerering


Regenerering: Bromsa dig till vinsten!

Regenerering


Regenerering: Bromsa dig till vinsten!

Den ström som alstrats via regenereringen matas tillbaka till batteriet – och det i sin tur laddas.

Energiflödet vid regenerering visas på mediedisplayen.

Den innovativa asynkronmotorn från Mercedes-Benz kan oberoende av rotationsriktning användas som motor och generator. När bilens hastighet minskar genom att du släpper på gasen (motorbromsning) eller bromsar, fungerar elmotorn som en generator. Denna transformerar energin från bromsmomentet på hjulen till ström som matas tillbaka till batteriet – vilket i sin tur laddas.

Följande fyra regenerationsnivåer finns:

 • D+: frirullning, ingen regenerering
 • D: måttlig regenerering
 • D–: hög regenerering
 • DAuto: regenerering beroende på trafiksituationen

Det valfri radarstödda regenerativa bromssystemet arbetar mycket effektiv: Det utnyttjar data från radarsensorsystemet för att efter behov öka eller nollställa regenereringen.

Väggbox


Till Mercedes-Benz väggbox

Väggbox


Till Mercedes-Benz väggbox

Bilden visar en eldriven E-Klass som laddar vid en väggbox.

Tanka ström med en egen väggbox.

Det är lättare att integrera laddningen av elbilen i vardagen än du kanske tror: Mercedes-Benz väggbox lämpar sig lika bra för privat användning som för laddalternativ på jobbet. Med den kan du enkelt, snabbt och säkert ladda din elbil. Även bilar med laddhybrid kan laddas med väggboxen.

Laddhybrid


Laddhybrid. Alltid i första ledet.

Lång räckvidd och extremt låga utsläpp

I laddhybriden används både en elmotor och en förbränningsmotor för att driva bilen. Högvoltsbatteriet av litiumjontyp kan förutom vid regenereringen även laddas i ett eluttag eller en laddningsstation så att du också kan åka längre sträckor enbart på el.

Laddhybrid


Laddhybrid. Alltid i första ledet.

Lång räckvidd och extremt låga utsläpp

I laddhybriden används både en elmotor och en förbränningsmotor för att driva bilen. Högvoltsbatteriet av litiumjontyp kan förutom vid regenereringen även laddas i ett eluttag eller en laddningsstation så att du också kan åka längre sträckor enbart på el.

Läs mer om laddhybriddrivningen från Mercedes-Benz.

Laddosa

Högvoltsbatteriet av litiumjontyp kan laddas externt via en laddosa till höger i den bakre stötfångaren.

Tack vare ett intelligent on-board-laddningssystem kan du ladda batteriet i en väggbox, via ett vanligt hushållsuttag eller en offentlig laddstolpe.

Högvoltsbatteri av litiumjontyp

Beroende på modell kan du köra mer än 30 km på ett fullt laddat batteri enbart på el. Då kör du lokalt utsläppsfritt.

Hybridväxellåda inklusive elmotor

I hybridhuvudet i den 9-växlade automatväxellådan 9G-TRONIC (standard) är elmotorn och en extra brytkoppling mellan förbrännings- och elmotorn helt integrerade.

Förbränningsmotor

Beroende på modell kombineras en 4- eller 6-cylindrig bensinmotor med en hybridmodul och ett batteri i olika effektnivåer.

Förbränningsmotorns effekt stöds vid behov av elmotorn – för extra kraft vid accelerationer. Det leder till körprestanda som förknippar körglädje och komfort med minsta möjliga förbrukning och låga utsläpp.

Regenerativt bromssystem

Regenereringen möjliggör energiåtervinning vid motorbromsning och bromsning.

Den allra största potentialen för att kunna sänka förbrukningen i hybridbilar är att maximera energiåtervinningen vid motorbromsning och inbromsning. När du trampar på bromsen övertar elmotorn bromsfunktionen och återvinner rörelseenergin genom att fungera som generator.

E 350 e: Bränsleförbrukning blandad körning: 2,5-2,1 l/100 km, CO2-utsläpp blandad körning: 57-49 g/km<p>Angivna värden är de ”uppmätta NEDC-koldioxidvärdena” i den mening som avses i artikel 2 nr 2 genomförandeförordning (EU) 2017/1153, som har beräknats i enlighet med bilaga XII i förordning (EG) nr 692/2008. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. På grund av att kontrollförfarandet enligt lag har ändrats på ett avgörande sätt kan högre värden ha angetts i bilens försäkran om överensstämmelse som har betydelse för fordonets typgodkännande och i förekommande fall fordonsskatten. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av erbjudandet, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar också beroende på eventuell tillvalsutrustning. Vid körning under verkliga förhållanden kan avvikelser jämfört med certifierade normvärden förekomma. De faktiska värdena påverkas av ett flertal faktorer, t.ex. personlig körstil, miljöfaktorer och vägsträcka.</p>


Läs mer om laddhybrider.

Det bästa från två världar – laddhybriden med snabbare acceleration med elektrisk boost-funktion.

Kombinationen av el- och bensinmotor ger föraren möjlighet att uppleva bilkörning i en helt ny dimension. Med sina innovativa funktioner tar laddhybriden eldriften till en ny nivå.


Läs mer om laddhybrider.

Det bästa från två världar – laddhybriden med snabbare acceleration med elektrisk boost-funktion.

Kombinationen av el- och bensinmotor ger föraren möjlighet att uppleva bilkörning i en helt ny dimension. Med sina innovativa funktioner tar laddhybriden eldriften till en ny nivå.

Körprogram för laddhybrider


Körglädje på begäran – med körprogrammen för laddhybrider.

Körprogram för laddhybrider


Körglädje på begäran – med körprogrammen för laddhybrider.

Bilden visar Mercedes-Benz S-Klass S 500 e Sedan i ¼-frontvy.

Ska det vara komfortabelt, särskilt effektivt eller sportigt? Beroende på modell kan du välja mellan olika körprogram.

I S-Klass 500 e långt utförande kan detta t.ex. vara:

 • Körprogram E (Economy): Komfortabelt, förbrukningsoptimerat körsätt, eldriften används så ofta som möjligt. Förbränningsmotorn är avstängd, även under körning. ECO-start/stopp-funktionen är tillgänglig.
 • Körprogram E+ (Economy Plus): I körprogram E tillkommer dubbelimpulsen i den haptiska gaspedalen som signal på att du ska släppa upp gaspedalen. När gaspedalen har släppts upp anpassas bilens motorbromsegenskaper med hänsyn till trafiken.
 • Körprogram S (Sport): Sportigt körsätt med boost-effekt – förbränningsmotorn är alltid i gång.

S-Klass 500 e långt utförande: Strömförbrukning vid blandad körning, testcykel: fr.o.m.15,5 kWh/100 km; bränsleförbrukning blandad körning: 2,8 l/100 km; CO2-utsläpp blandad körning: 65 g/km.<p>Angivna värden är de ”uppmätta NEDC-koldioxidvärdena” i den mening som avses i artikel 2 nr 2 genomförandeförordning (EU) 2017/1153, som har beräknats i enlighet med bilaga XII i förordning (EG) nr 692/2008. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. På grund av att kontrollförfarandet enligt lag har ändrats på ett avgörande sätt kan högre värden ha angetts i bilens försäkran om överensstämmelse som har betydelse för fordonets typgodkännande och i förekommande fall fordonsskatten. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av erbjudandet, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar också beroende på eventuell tillvalsutrustning. Vid körning under verkliga förhållanden kan avvikelser jämfört med certifierade normvärden förekomma. De faktiska värdena påverkas av ett flertal faktorer, t.ex. personlig körstil, miljöfaktorer och vägsträcka.</p>

Laddhybrid driftlägen


Laddhybridens driftlägen

Laddhybrid driftlägen


Laddhybridens driftlägen

Den valda driftläget visas på laddhybridens kombiinstrument.

Utöver att koppla in ett specifikt körprogram kan du välja olika driftlägen för att påverka om körningen ska ske elektriskt eller via förbränningsmotorn.

Du kan välja mellan fyra olika driftlägen, beroende på körprogram:

 • Hybrid: Du kan utnyttja samtliga hybridfunktioner, såsom eldrift, boost och regenerering. Dessa kopplas in automatiskt beroende på körsituation och körsträcka för att ge en så låg förbrukning som möjligt.

 • E-MODE: I detta läge sker körningen helelektriskt – till exempel i städer eller om batteriet är tillräckligt laddat för den resterande körsträckan.

 • E-SAVE: Laddningsnivån i litiumjonbatteriet bibehålls för att du senare ska kunna köra helelektriskt. Eldriften är därför tillgänglig endast i begränsad omfattning.

 • CHARGE: Används för att via förbränningsmotorn ladda högvoltsbatteriet under körning. I detta läge går det inte att utnyttja eldriften.

Laddhybrid driftstrategi


Åk med framförhållning - den körsträcksbaserade driftstrategin.

Laddhybrid driftstrategi


Åk med framförhållning - den körsträcksbaserade driftstrategin.

I läget ”hybrid” gör den ruttbaserade driftstrategin optimala val av olika driftlägen genom att använda data från navigationssystemet COMAND Online. Om du har angett mål sker laddningen och urladdningen av batteriet så att energin utnyttjas optimalt över hela sträckan. Då kommer du fram till stan med så fulladdat batteri som möjligt och kan köra på el där.

Gaspedalen i laddhybrider


Kännbart effektivare körning med den haptiska gaspedalen.

Gaspedalen i laddhybrider


Kännbart effektivare körning med den haptiska gaspedalen.

Den haptiska gaspedalen underlättar byte av funktionslägen: Om du känner en tryckpunkt i gaspedalen vid elektrisk körning i E-MODE, har tillgänglig elektrisk effekt utnyttjats maximalt. Om du fortsätter gasa sätts förbränningsmotorn på. Med en dubbelimpuls signalerar ECO-assistenten att du ska ta bort foten från gaspedalen i den konkreta körsituationen för att stänga av förbränningsmotorn.

Hybriddrift


Hybriddrift Dynamisk och effektiv

Låg förbrukning och hög körglädje tack vare intelligent utnyttjande av rörelseenergi.

Hybriddriften kombinerar förbränningsmotorn och elmotorn med ett litiumjonbatteri. Resultatet blir en suverän prestanda och föredömliga förbrukningsvärden. Det intelligenta utnyttjandet av rörelseenergin höjer både körglädjen och säkerheten, till exempel vid omkörningar och snabba accelerationer.

Hybriddrift


Hybriddrift Dynamisk och effektiv

Låg förbrukning och hög körglädje tack vare intelligent utnyttjande av rörelseenergi.

Hybriddriften kombinerar förbränningsmotorn och elmotorn med ett litiumjonbatteri. Resultatet blir en suverän prestanda och föredömliga förbrukningsvärden. Det intelligenta utnyttjandet av rörelseenergin höjer både körglädjen och säkerheten, till exempel vid omkörningar och snabba accelerationer.

Läs mer om hybriddrift från Mercedes-Benz.

Sparsam lagspelare.

I hybriddrift kompletteras en 4-cylindrig dieselmotor med en kompakt elmotor.

Beroende på modell kan förbränningsmotorn stängas av automatiskt vid motorbromsning i hastigheter under 160 km/h. Vid kraftiga accelerationer kan boost-funktionen ge extra dynamik genom att båda motorerna levererar kraft.

Mer räckvidd, mer komfort.

Det radarstödda regenerativa bromssystemet ger en effektivare energiåtervinning genom att anpassa regenereringens intensitet till den aktuella körsituationen.

Regenereringen omvandlar rörelseenergi till elenergi vid inbromsning och ökar bilens räckvidd. Det radarstödda regenerativa bromssystemet utnyttjar data från vissa hjälpsystem.

Högpresterande och effektiv.

Hybridmodulen, en skivformad elmotor, fungerar även som startmotor och generator. Elmotorn är placerad mellan förbränningsmotorn och automatväxellådan.

Beroende på modell körs de första metrarna efter igångkörningen och upp till en hastighet på 35 km/h på enbart el. Dessutom stöder elmotorn dieselmotorn vid acceleration (boost-effekt) och används för energiåtervinning (regenerering) i generatordrift.

Kompakt och med hög verkningsgrad.

Litiumjonbatteriet är hjärtat i den kompakta och högeffektiva hybriddriften. Det lagrar den energi som alstrats vid regenereringen och som driver elmotorn.


Läs mer om hybriddrift.

Kraftfull effektivitet - hybriddriften är ett verkligt alternativ på väg mot en utsläppsfri framtid.

Lägre förbrukning och koldioxidutsläpp, ökat vridmoment och högre prestanda: Hybridtekniken förenar alla dessa fördelar – utan att begränsa klimat- och styrkomforten.


Läs mer om hybriddrift.

Kraftfull effektivitet - hybriddriften är ett verkligt alternativ på väg mot en utsläppsfri framtid.

Lägre förbrukning och koldioxidutsläpp, ökat vridmoment och högre prestanda: Hybridtekniken förenar alla dessa fördelar – utan att begränsa klimat- och styrkomforten.

Körprogram med hybriddrift


Körglädje på begäran: med körprogram med hybriddrift.

Körprogram med hybriddrift


Körglädje på begäran: med körprogram med hybriddrift.

Bilden visar C-Klass C 300 h kombi sedd bakifrån från sidan.

Komfortabel och dynamisk: C-Klass 300 h kombi.

Ska det vara särskilt effektivt eller sportigt? Beroende på modell kan du välja mellan de här körprogrammen:

 • Körprogram E (Economy): Komfortbetonat, förbrukningsoptimerat körsätt där eldrift används så ofta som möjligt. ECO-start/stopp-funktionen är tillgänglig.
 • Körprogram S (Sport): Sportigt körsätt med boost-effekt; förbränningsmotorn är alltid i gång.

C-Klass 300 h kombi: bränsleförbrukning blandad körning: 4,2-3,8 l/100 km; CO2-utsläpp blandad körning: 106-99 g/km.<p>Angivna värden är de ”uppmätta NEDC-koldioxidvärdena” i den mening som avses i artikel 2 nr 2 genomförandeförordning (EU) 2017/1153, som har beräknats i enlighet med bilaga XII i förordning (EG) nr 692/2008. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. På grund av att kontrollförfarandet enligt lag har ändrats på ett avgörande sätt kan högre värden ha angetts i bilens försäkran om överensstämmelse som har betydelse för fordonets typgodkännande och i förekommande fall fordonsskatten. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av erbjudandet, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar också beroende på eventuell tillvalsutrustning. Vid körning under verkliga förhållanden kan avvikelser jämfört med certifierade normvärden förekomma. De faktiska värdena påverkas av ett flertal faktorer, t.ex. personlig körstil, miljöfaktorer och vägsträcka.</p>

Hybriddrift, driftstrategi


Förutseende driftstrategi i hybridbilar

Hybriddrift, driftstrategi


Förutseende driftstrategi i hybridbilar

Den intelligenta funktionen utnyttjar vägens sträckning och terrängen optimalt för regenerering. Utifrån data från COMAND Online görs en exakt beräkning av när elenergin bäst kan börja användas eller återvinnas. Det är t.ex. relevant att utnyttja elmotorns extrakraft i uppförsbackar och ladda ur batteriet. Och sedan ladda det igen med hjälp av regenereringen när man åker nerför och ändå måste bromsa.

Hybriddrift förklimatisering


Förklimatisering via bilnyckeln

Hybriddrift förklimatisering


Förklimatisering via bilnyckeln

Med denna komfortabla funktion kan du temperera bilens kupé redan innan du kör i väg. Det hela möjliggörs tack vare litiumjonbatteriets generösa energikapacitet. Kupén börjar förvärmas eller förhandskylas så snart du låser upp bilen. Funktionen ”förklimatisering via nyckel” aktiveras resp. avaktiveras i bildatorn.

Utforska mer

Utforska mer

Service och information rörande Mercedes-Benz e-Mobility.

Mercedes me connect-appen visar fordonsinformation på smartphonen, t.ex. batteriets laddningsnivå och räckvidden.

Upplev Mercedes me connect.

Perfekt överblick med de mångsidiga funktionerna.

Bilden visar en eldriven B-Klass i ¾-frontvy som laddas med en väggmonterad laddbox från Mercedes-Benz.

Ladda med Mercedes-Benz väggbox.

Säker, snabb, komfortabel: En egen laddstation hemma eller på jobbet.

På bilden syns en körande Mercedes-Benz GLC F-Cell med folietext sedd från sidan.

Elmobilitet med bränslecell.

De nya bränslecellsbilarna med ladduttag hämtar teknik från framtiden.