Laddhybrid


Plug and Roll.

E-Klass Kombi med laddhybrid

Du kan köra lokalt utsläppsfritt inne i städer och med samma körglädje som vanligt hos E-Klass Kombi på långa distanser: Tack vare den fulländade laddhybridtekniken sänker du förbrukningen, men inte prestandan. Finns med antingen bensin- eller dieselteknik.

Laddhybrid


Plug and Roll.

E-Klass Kombi med laddhybrid

Du kan köra lokalt utsläppsfritt inne i städer och med samma körglädje som vanligt hos E-Klass Kombi på långa distanser: Tack vare den fulländade laddhybridtekniken sänker du förbrukningen, men inte prestandan. Finns med antingen bensin- eller dieselteknik.

 • E 300 e

  Laddad med energi i vardagen.

  Mercedes-Benz E-Klass Kombi E 300 e.

  Bilden visar Mercedes-Benz E-Klass Kombi som laddhybrid.

  Laddad med energi i vardagen.

  Mercedes-Benz E-Klass Kombi E 300 e.

  Komfort, utrymme, kördynamik, byggkvalitet – alla dessa egenskaper gör nya E-Klass Kombi till måttstock i premiumklassen. Som E 300 e Laddhybrid markerar den nu nästa evolutionssteg och förenar effektiva bensinförbränningsmotorer med avancerad eldrivning. Det innebär att man t.ex. kan köra lokalt utsläppsfritt inne i städer men även klarar långa sträckor på motorväg.

 • E 300 de

  En diesel med spänning.

  Mercedes-Benz E 300 de Kombi.

  Bilden visar Mercedes-Benz E-Klass Kombi som laddhybrid.

  En diesel med spänning.

  Mercedes-Benz E 300 de Kombi.

  I nya E 300 de Kombi slår två starka hjärtan: Den senaste generationens dieselmotorer från Mercedes-Benz och den toppmoderna EQ laddhybridtekniken. De båda drivningstyperna arbetar ytterst effektivt tillsammans och ger dubbel åkkomfort: Lokalt utsläppsfritt inne i städer, lång räckvidd på motorväg.

  E 300 de Kombi: Bränsleförbrukning viktad 1,3-1,4 l/100 km, CO2-utsläpp viktade 35-38 g/km, strömförbrukning viktad 17,6-18,0 kWh/100 km<p>De angivna värdena har fastställts i enlighet med föreskrivet mätförfarande. Det rör sig om ”NEDC-CO<sub>2</sub>-värden” i den mening som avses i artikel 2 nr 1 genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats baserat på dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts i enlighet med förordning 692/2008/EG.</p>

E-Klass E 300 e Kombi: Bränsleförbrukning viktad 1,7 l/100 km, CO2-utsläpp viktade 39 g/km, strömförbrukning viktad 178 kWh/100 km<p>De angivna värdena fastslogs i enlighet med det föreskrivna mätförfarandet. Uppgifterna avser ”WLTP-koldioxidvärden” i den mening som avses i artikel 2 nr 3 genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 683/2008/EG. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av ett erbjudande, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar beroende på vald tillvalsutrustning och kan avvika från de slutgiltiga värdena för den beställda och levererade bilen.</p>
E-Klass E 300 de Kombi: Bränsleförbrukning viktad 1,3 l/100 km, CO2-utsläpp viktade 35 g/km, strömförbrukning viktad 176 kWh/100 km <p>De angivna värdena fastslogs i enlighet med det föreskrivna mätförfarandet. Uppgifterna avser ”WLTP-koldioxidvärden” i den mening som avses i artikel 2 nr 3 genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 683/2008/EG. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av ett erbjudande, utan tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar beroende på vald tillvalsutrustning och kan avvika från de slutgiltiga värdena för den beställda och levererade bilen.</p>