Alternativ drivning


Upplev den första CLA:n med laddhybridteknik.

Alternativ drivning


Upplev den första CLA:n med laddhybridteknik.
Bilden visar drivlinan i Mercedes-Benz CLA Coupé med laddhybridteknik.
Bilden visar växelströmsladdningssystemet i Mercedes-Benz CLA med laddhybridteknik.

CLA Coupé med laddhybridteknik kombinerar dynamiken och effektiviteten hos en elmotor med räckvidden hos en förbränningsmotor till en systemeffekt på upp tillupp till 160 kW (218 hk)<p>Angivna värden för nominell effekt och nominellt vridmoment enligt förordning (EG) nr 715/2007 i dess gällande lydelse.</p> och ett maximalt vridmoment på 450 Nm<p>Angivna värden för nominell effekt och nominellt vridmoment enligt förordning (EG) nr 715/2007 i dess gällande lydelse.</p>. Dynamisk körglädje och användbarhet i vardagen väger lika tungt och kompletterar varandra på ett spännande nytt sätt. Elmotorn ger extra effekt vid acceleration eller driver bilen helt på egen hand upp till 75 kilometer vid stadskörning, så att en stor del av dina dagliga körningar kan ske bekvämt och lokalt utsläppsfritt.

Strömförbrukning för CLA 250 e i den kombinerade testcykeln: 16,9-19,1 kWh/100 km; bränsleförbrukning blandad körning: 1,0-1,3 l/100 km; CO2-utsläpp blandad körning: 22-30 g/km.<p>De angivna värdena fastslogs i enlighet med det föreskrivna mätförfarandet. Uppgifterna avser ”NEDC-koldioxidvärden” i den mening som avses i artikel 2 nr 1 genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 692/2008/EG.</p>

Strömförbrukning CLA 250 e i testcykel för blandad körning: 16,9-19,1 kWh/100 km; bränsleförbrukning blandad körning: 1,0-1,3 l/100 km; CO2-utsläpp blandad körning: 22-30 g/km.<p>De angivna värdena fastslogs i enlighet med det föreskrivna mätförfarandet. Uppgifterna avser ”NEDC-koldioxidvärden” i den mening som avses i artikel 2 nr 1 genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 692/2008/EG.</p>