EQ Ready-appen FAQ

Hitta svar på de vanligaste frågorna om EQ Ready-appen.

Registrering


Registrering


  • Varför behöver jag registrera mig?

   Varför behöver jag registrera mig?

   Du måste ha registrerat dig för att kunna använda appen och ta reda på om det är möjligt att gå över till e-mobilitet redan idag. Registreringen krävs för att vi ska kunna skydda uppgifterna på ett adekvat sätt och endast ge ifrågavarande användare rätt att använda dem.

  • Kan jag använda mina Mercedes.me-inloggningsuppgifter?

   Kan jag använda mina Mercedes.me-inloggningsuppgifter?

   Ja, du kan använda dina Mercedes.me-inloggningsuppgifter. Vårt mål för framtiden är att en enda registrering ska ge tillgång till samtliga appar som Daimler-koncernen använder sig av.

  Spårning


  Spårning


   • Hur fungerar den automatiska spårningen? (start/stopp-registrering, GPS-sensorer …)

    Hur fungerar den automatiska spårningen? (start/stopp-registrering, GPS-sensorer …)

    Spårningen kan när som helst startas och avbrytas manuellt med en knapptryckning i appen. För att förbättra komforten har vi integrerat en automatisk spårning i appen. Den automatiska spårningsfunktionen använder olika tekniker och sensorer i din smartphone, såsom GPS-sensorer, accelerationssensorer, barometer, Wi-Fi, Bluetooth, nätverksplats, kompass och gyrometer, för att identifiera när en körning påbörjas och avslutas. Uppgifterna sparas först när en körning har registrerats. Den automatiserade körningsregistreringen använder en teknik som fortfarande är relativt ung. Därför kan det uppstå fel vid registreringen. Vi arbetar kontinuerligt på att optimera registreringen ytterligare.

   • Varför startar registreringen av mina körningar med fördröjning?

    Varför startar registreringen av mina körningar med fördröjning?

    Den automatiska spårningen kan i enstaka fall starta registreringen med fördröjning, något som beror på att den teknik som används fortfarande är mycket ny, och på den momentana mottagningen i din smartphone. Appen använder ett flertal olika sensorer i din smartphone som samverkar för att registrera en körning. Eftersom några av dessa sensorer endast fungerar med uppkoppling kan det hända att en körning registreras med fördröjning. Vi arbetar naturligtvis ständigt på att minimera denna eventuella fördröjning, så att alla körningar kan spåras i full omfattning.

   • Vilka parametrar tar appen hänsyn till när en körning beräknas?

    Vilka parametrar tar appen hänsyn till när en körning beräknas?

    Hänsyn tas till följande parametrar: temperatur, antal körda kilometer, körtid, inbromsnings- och accelerationsegenskaper, höjdprofil och positionsdata. På så sätt kan räckvidd och energiförbrukning beräknas så verklighetsbaserat som möjligt. Utifrån dessa data genereras en individuell rekommendation av en e-mobilitet som är anpassad till användarens körmönster. Tekniken står under ständig utveckling och vi arbetar kontinuerligt på att ytterligare förbättra beräkningarna för ett så exakt resultat som möjligt.

   • Kan jag aktivera/avaktivera den automatiska spårningen?

    Kan jag aktivera/avaktivera den automatiska spårningen?

    Ja, du kan när som helst anpassa denna inställning i menyn under ”Profil & Inställningar – Fler inställningar”.

   • Spårar appen alla mina körningar (även i egenskap av passagerare/taxiförare)?

    Spårar appen alla mina körningar (även i egenskap av passagerare/taxiförare)?

    Ja, för närvarande spårar appen samtliga körningar som genomförs med din bil. Det är i detta avseende ovidkommande om du själv kör bilen eller sitter bredvid som passagerare.

   • Kan jag radera enskilda körningar?

    Kan jag radera enskilda körningar?

    Ja, du kan radera enskilda körningar i översikten över dina körningar. Du kan när som helst anpassa denna inställning i menyn under ”Profil & Inställningar – Fler inställningar”.

   • Kan jag radera samtliga körningar?

    Kan jag radera samtliga körningar?

    Ja, du kan radera alla körningar i menyn under ”Profil & Inställningar – Fler inställningar”.

   • Varför förekommer det brister i registreringen av mina körningar i det automatiska spårningsläget?

    Varför förekommer det brister i registreringen av mina körningar i det automatiska spårningsläget?

    Den automatiserade körningsregistreringen använder en teknik som fortfarande är relativt ny. Därför kan det hända att dina körningar registreras med fördröjning. I sällsynta fall kan detta tyvärr leda till att vissa körningar endast registreras delvis eller inte alls. Vi arbetar kontinuerligt på att optimera registreringen ytterligare.

   • Vad händer om jag avbryter registreringen i appen utan att jag avbryter själva körningen, så att spårningen inte hänger samman?

    Vad händer om jag avbryter registreringen i appen utan att jag avbryter själva körningen, så att spårningen inte hänger samman?

    Om appen registrerar en icke sammanhängande körning påbörjas nästa körning med ett batteri som är laddat till 100 procent.

   Analys utan spårning


   Analys utan spårning


    • Kan jag kolla om det skulle gå att nå ett mål med elbil utan att faktiskt köra sträckan?

     Kan jag kolla om det skulle gå att nå ett mål med elbil utan att faktiskt köra sträckan?

     Ja, tack vare prognosfunktionen kan användaren redan på förhand kontrollera om det går att köra en viss sträcka med en elbil.

    • Hur är det möjligt att beräkna energiförbrukningen för en sträcka trots att jag inte har kört den?

     Hur är det möjligt att beräkna energiförbrukningen för en sträcka trots att jag inte har kört den?

     Prognosfunktionen använder sig av historiska hastighetsprofiler. Det gör att vi relativt exakt kan beräkna hur mycket energi som krävs för sträckan i fråga.

    Batteri/dataförbrukning


    Batteri/dataförbrukning


     • Hur påverkar appen energiförbrukningen i min smartphone?

      Hur påverkar appen energiförbrukningen i min smartphone?

      När vi utvecklade appen lade vi stor vikt vid att den skulle dra så lite ström som möjligt i din smartphone. Förbrukningen kan skilja sig åt beroende på smartphone och operativsystem.

     • Behöver jag internetuppkoppling för att använda appen?

      Behöver jag internetuppkoppling för att använda appen?

      Den inledande registreringen och beräkningen av simulerad strömförbrukning kräver internetuppkoppling. Själva spårningen kan utföras utan uppkoppling.

     • Måste platstjänster vara aktiverade?

      Måste platstjänster vara aktiverade?

      Ja, appen fungerar endast om den har åtkomst till användarens platsdata. Med iOS ska platsinfo vara inställd på ”Tillåt alltid”. Du kan när som helst avaktivera detta godkännande igen i menyn under ”Profil & Inställningar – Fler inställningar”.

     Bilar/räckvidd


     Bilar/räckvidd


      • Vilka bilar baseras simuleringen av mina körningar på? Vilka bilar får jag som förslag?

       Vilka bilar baseras simuleringen av mina körningar på? Vilka bilar får jag som förslag?

       I appen finns en aktuell portfölj med elbilar (enbart samt delvis eldrivna) från Daimler AG.

      • Hur exakt beräknas mina körningar och den elbilsrekommendation som baseras på denna beräkning?

       Hur exakt beräknas mina körningar och den elbilsrekommendation som baseras på denna beräkning?

       När vi utvecklade appen låg vårt fokus på att göra prognoserna så verklighetsbaserade och exakta som möjligt för att ge användarna bästa tänkbara bedömningsgrund.
       Givet av de tekniska möjligheterna är det dock inte möjligt att åstadkomma en helt exakt simulering. Vi arbetar kontinuerligt på att förbättra beräkningarna ytterligare för ett så exakt resultat som möjligt.

      • Är bilbatteriet laddat första gången jag kör bilen?

       Är bilbatteriet laddat första gången jag kör bilen?

       Ja, innan du påbörjar din första körning laddas bilbatteriet till 100 procent.

      • Hur simuleras laddningen?

       Hur simuleras laddningen?

       När du parkerar i närheten (ca 500 m) av en laddningsstation som du själv har lagt till, laddas den simulerade bilen med max. laddeffekt hos batteriet resp. laddningsstationens maxeffekt.

      Laddningsalternativ


      Laddningsalternativ


       • Vilka laddningsalternativ visas?

        Vilka laddningsalternativ visas?

        Appen visar både offentliga laddningsstationer och laddningsstationer som användaren själv har lagt till.

       • Kan även andra användare se ett laddningsalternativ som jag själv har lagt till?

        Kan även andra användare se ett laddningsalternativ som jag själv har lagt till?

        Nej, laddningsalternativ som du själv har lagt till är för närvarande privat information, och kan därmed varken visas eller användas av andra användare av EQ Ready-appen.

       • Hur snabbt laddas bilen i ett laddningsalternativ som jag själv har lagt till?

        Hur snabbt laddas bilen i ett laddningsalternativ som jag själv har lagt till?

        Om bilen parkeras i närheten av ett laddningsalternativ som användaren har lagt till manuellt, laddas den simulerade bilen med max. laddeffekt hos den modell som användaren har valt och med tillgänglig effekt på laddningsstationen i fråga.

       Temperaturer


       Temperaturer


        • Varför kan jag välja olika temperaturer?

         Varför kan jag välja olika temperaturer?

         Yttertemperaturen är en av många faktorer som påverkar räckvidden. Vi har integrerat denna funktion för att åskådliggöra för användaren hur räckvidden förändras beroende på yttertemperaturen.

        • Hur optimerar jag räckvidden?

         Hur optimerar jag räckvidden?

         Faktorer såsom körsätt, hastighet, topografi och yttertemperatur påverkar energiförbrukningen och därmed även den faktiska räckvidden. Ett jämnt körsätt med anpassad hastighet kan förlänga räckvidden.

        • Varför går det inte att simulera att en hybridbil kör på enbart el vid låga temperaturer?

         Varför går det inte att simulera att en hybridbil kör på enbart el vid låga temperaturer?

         Vid låga temperaturer runt noll grader kan det hända att det inte går att köra en hybridbil på eldrift. Det är då mer fördelaktigt att använda förbränningsmotorn eftersom den alstrar mer värme.

        Allmänt


        Allmänt


         • Vilket mervärde ger EQ Ready-appen?

          Vilket mervärde ger EQ Ready-appen?

          Med EQ Ready-appen kan användaren spåra sitt körmönster för att testa om det är möjligt att gå över till e-mobilitet. Appen utgår från ett stort antal körningar som röjer ditt vardagliga körmönster och applicerar dessa på en elbil.

         Uppgifter


         Uppgifter


          • Hur skyddas mina uppgifter?

           Hur skyddas mina uppgifter?

           Daimler AG vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter om dig som hanteras av oss mot manipulation, förlust, förstörelse samt mot åtkomst av obehöriga. Våra säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande i takt med den tekniska utvecklingen. Du hittar fler detaljer i appinformationen (informationssymbolen uppe till höger).

          • Hur behandlas uppgifterna?

           Hur behandlas uppgifterna?

           Daimler AG samlar in, hanterar och använder användarens personuppgifter för att tillhandahålla appen och dess funktioner i den omfattning som krävs eller i högre utsträckning om användaren har samtyckt till detta. För detta använder appen i synnerhet uppgifter som användaren anger – såvida användaren har gett sitt samtycke till detta – som finns på enheten eller som genereras när enhetens funktioner används (platstjänster). Du hittar fler detaljer i appinformationen (informationssymbolen uppe till höger).