Översikt över mobilitetstjänsterna

Översikt över mobilitetstjänsterna

 • Teknikerns utryckning: Omfattar teknikerns körtid till och från haveriplatsen

 • Hjälp på plats: Omfattar diagnosarbete samt mindre reparationer på haveriplatsen upp till totalt 1350 SEK netto/ärende. Materialkostnader för däck, batterier, nycklar samt driftsmedel och förbrukningsmaterial omfattas inte av tjänsten

 • Bärgning: Bärgning av kundens fordon till närmaste Mercedes-Benz verkstad alternativt till jourteknikerns verkstad. Vid flera Mercedes-Benz Verkstäder inom 50 km kan bärgning ske till den verkstad som kunden föredrar

 • Taxi, körservice, kollektivtrafik: Kostnader för taxi, körservice eller lokal kollektivtrafik på upp till 675 SEK netto/ärende ersätts

 • Återlämning av fordon: Kostnader på upp till 675 SEK netto/ärende för leverans av bilen inom ett avstånd på 50 km från den auktoriserade servicepartnern ersätts.

 • Ersättningsfordon: Kostnadsersättning för ersättningsfordon under reparationstiden, max 3 arbetsdagar

 • Flyg/tåg: Som alternativ till ersättningsbil kan kunden fortsätta sin resa med flyg eller tåg. Ersättning med max 3600 SEK netto/person för föraren och passagerarna

 • Hotell: Hotellrum, inkl. frukost för föraren och passagerarna. Ersättning sker för max 3 arbetsdagar och med max 3600 SEK netto/person

 • Returtransport av bil: Returtransport av kundens bil efter reparation som tar längre tid än 3 arbetsdagar av bilen till kundens hemmaverkstad, om kunden så önskar.
  I undantagsfall (till exempel semesterresa) även till kundens vistelse-/bostadsort. (Obs! Kostnadsbegränsningar kan förekomma)

 • Administrativt stöd: Gäller exempelvis rättshjälp och hjälp med tolk när du befinner dig i utlandet.(Administrativt stöd gäller de fordonsslag som har ett så kallat försäkringspaket i sin mobilitetstjänst – det vill säga Mercedes-Benz personbilar och smart.)

Vid ett oplanerat stopp kan Mercedes-Benz-ägare fortsätta färden i hela Europa tack vare Mobilo.