Inom ramen för åtgärden installeras en programuppdatering för bilens motorstyrning. Detta tar upp till en timme.


  Det arbete som måste göras för att åtgärda felet är naturligtvis kostnadsfritt för kunden.


  Till att börja med behöver du inte göra någonting.


  Vi kommer att informera dig skriftligt om din bil skulle omfattas av inkallelsen och när de aktuella programuppdateringarna finns tillgängliga.


  I vårt brev till dig kommer vi att be dig om att boka en tid på en verkstad. Eftersom programuppdateringarna inte är färdigutvecklade ännu kan du inte boka en tid förrän vi har skrivit till dig.


  Dessutom erbjuder vi ett onlineverktyg med vilket våra kunder enkelt kan kontrollera om deras bil kommer att omfattas av inkallelsen.


  Daimler kommer så snart som möjligt att uppdatera programmeringarna i fråga i form av en programuppdatering efter godkännande från KBA (den tyska typgodkännandemyndigheten).

  Vi kommer att informera våra kunder så snart dessa programuppdateringar finns tillgängliga.


  Det kan ta några månader.


  Enligt den tyska typgodkännandemyndighetens (KBA) bedömning måste vissa specifika kalibreringar av funktioner i bilarnas motorstyrning ändras.


  Daimler invänder mot KBA:s förordande och kommer vid behov även att klarlägga olösta rättsliga frågor.


  När det gäller personbilar rör det sig uteslutande om fordonsversioner med Euro 6b-normen vars produktion upphörde i slutet av maj 2018 – och till övervägande delen betydligt tidigare.


  Även när det gäller transportbilar berörs uteslutande fordonsversioner med Euro 6b-normen vars produktion till största delen har upphört.


  För många fordonsmodeller berörs endast en viss produktionstidsperiod av inkallelsen. Av modell- och motorbeteckningen framgår inte helt om en bil berörs av inkallelsen. Vi kommer att informera berörda kunder så snart uppdateringarna är tillgängliga.

  Dessutom erbjuder vi ett onlineverktyg med vilket våra kunder enkelt kan kontrollera om deras bil kommer att omfattas av inkallelsen.


  Sedan mars 2017 erbjuder Daimler AG en förbättring av NOx-utsläppsegenskaperna för en motorversion (dieselinstegsmotorn 160d / 160 CDI / 180d / 180 CDI) i bilar i kompaktklassen (A, B, CLA, GLA). Dessutom erbjuds en programuppdatering för V-Klass.


  Dessutom antogs ett omfattande åtgärdspaket för att förbättra luftkvaliteten i städerna den 2 augusti 2017 på det nationella dieselforumet i Berlin. Redan två veckor dessförinnan hade Daimler meddelat utökningen av de pågående frivilliga serviceåtgärderna (för kompaktklassen och V-Klass) till över 3 miljoner bilar.

  I maj 2018 skickade den tyska typgodkännandemyndigheten (KBA) ett förordande till Daimler AG om modellen Vito OM622 1,6l diesel Euro 6, där företaget uppmanas till ett stopp för första registrering och inkallelse.


  Efter en konstruktiv diskussion på trafikministeriet och digital infrastruktur (BMVI) i juni 2018 kommer Daimler att på order av myndigheterna genomföra en utökad inkallelse för ca 700 000 bilar i Europa.


  Den övervägande delen av bilarna omfattades redan av den meddelade frivilliga serviceåtgärden.


  De meddelade frivilliga serviceåtgärderna för bilar som inte omfattas av inkallelsen fortsätter för övrigt som planerat.


  Bilar som omfattas av inkallelsen är naturligtvis inte längre en del av den frivilliga serviceåtgärden.


  Våra kunder kommer att informeras om att bilen omfattas av den obligatoriska inkallelsen eller den frivilliga åtgärden.


  Bilar som omfattas av inkallelsen är naturligtvis inte längre en del av den frivilliga serviceåtgärden.

  Vi erbjuder ett onlineverktyg med vilket våra kunder enkelt kan kontrollera om deras bil kommer att omfattas av inkallelsen.


  Vi erbjuder våra kunder en stor mängd olika fordonsversioner inom en modellserie. Dessa skiljer sig t.ex. åt vad gäller motoreffekt, växellådstyp eller allhjulsteknik.


  För var och en av dessa versioner utvecklar vi anpassade programuppdateringar. För serviceåtgärden som meddelades förra året för fler än 3 miljoner bilar utvecklar vi t.ex. totalt flera hundra versioner.


  Eftersom ändringarna kan påverka ett flertal influensstorheter måste vi vara mycket noggranna. Även testerna och godkännandet av programuppdateringarna tar naturligtvis tid.


  Våra kunder kommer att informeras skriftligt så snart de aktuella programuppdateringarna finns tillgängliga och kan installeras på våra verkstäder.


  Dessutom kommer vi att vid denna tidpunkt ge mer information om genomförandet av inkallelsen, så snart denna information är känd.