Mercedes-Benz Warranty Extension 

Reservationer: Priser gäller om avtal tecknas i samband med köp av ny bil.
Priserna gäller till 31.03.2023. Gällande pris fås av ÅF. Vi friskriver oss från eventuella fel. 
Warranty Extention kan tecknas på bilar som har uppfyllt alla ordinarie service och fortfarande omfattas av fabriksgarantin (två år från första registreringsdatum).
Förlängning av befintligt avtal, vilket inkluderar Warranty Extention:
Bil med befintligt avtal, som inkluderar garanti, kan förlängas med ett eller två år i taget tills bilen är 10 år gammal (från första registreringsdatum). 
Avtalet måste undertecknas innan det befintliga avtalet löper ut. Det krävs att bilen har uppfyllt alla ordinarie servicebesiktningar.

Mercedes-Benz Warranty Extension 

Reservationer: Priser gäller om avtal tecknas i samband med köp av ny bil.
Priserna gäller till 31.03.2023. Gällande pris fås av ÅF. Vi friskriver oss från eventuella fel. 
Warranty Extention kan tecknas på bilar som har uppfyllt alla ordinarie service och fortfarande omfattas av fabriksgarantin (två år från första registreringsdatum).
Förlängning av befintligt avtal, vilket inkluderar Warranty Extention:
Bil med befintligt avtal, som inkluderar garanti, kan förlängas med ett eller två år i taget tills bilen är 10 år gammal (från första registreringsdatum). 
Avtalet måste undertecknas innan det befintliga avtalet löper ut. Det krävs att bilen har uppfyllt alla ordinarie servicebesiktningar.

Fabriksgaranti + 1 - 3 år      
Modelserie + 1 år + 2 år + 3 år
A, B, CLA, GLA, GLB, EQA, EQB 2 800 kr. 4 500 kr. 8 100 kr.
C, GLC, SLC, EQC 3 400 kr. 5 500 kr. 9 900 kr.
E, GLE, CLS, EQE 4 400 kr.  6 800 kr. 12 500 kr.
S, SL, CL, GLS, G, EQS 7 200 kr. 12 400 kr.   21 700 kr. 
AMG A, CLA, GLA 5 600 kr. 9 200 kr. 16 500 kr.
AMG C, E, CLS, GLE, GLC, SLC           8 800 kr. 15 100 kr. 26 500 kr.
AMG S, SL, GLS, G, GT 14 400 kr. 26 300 kr. 45 000 kr.
Förlängd fabriksgaranti + 1 - 2 år      
Modelserie + 1 år       + 2 år           
A, B, CLA, GLA, GLB, EQA, EQB 3 900 kr. 6 200 kr.  
C, GLC, SLC, EQC 4 700 kr. 7 400 kr.  
E, GLE, CLS, EQE 6 000 kr. 9 700 kr.  
S, SL, CL, GLS, G, EQS 9 600 kr. 16 400 kr.  
AMG A, CLA, GLA 7 600 kr. 12 400 kr.  
AMG C, E, CLS, GLE, GLC, SLC           11 700 kr. 20 600 kr.  
AMG S, SL, GLS, G, GT 19 000 kr. 35 200 kr.