Översikt

Översikt

  ServiceCare CompleteCare WarrantyExtension
SERVICE
Omkostnader enligt bilens föreskrifter
Inkluderat Inkluderat  
REPARATIONER
Omkostnader vid reparationer orsakade av fabrikationsfel.
  Inkluderat Inkluderat
SLITDELAR
Omkostnader av normalt slitage.
  Inkluderat  
BESIKTNING
Kostnader för årlig besiktning.
  Inkluderat  
MOBILO
24h mobilitetsservice i Sverige och resten av Europa.
Inkluderat Inkluderat  
LÅNEBIL
Vid ordinarie servicetillfälle ingår lånebil.
  Inkluderat  

*Exakt omfattning regleras i avtalets medföljande villkor.

*Exakt omfattning regleras i avtalets medföljande villkor.