Vindrutor är allvarliga saker.  

Låt oss ta hand om dem.