Service/Mercedes me-support.

Service/Mercedes me-support.

Service-Hotline (Mercedes-Benz Customer Assistance)

Via telefon:
00800 9 777 7777
(dagligen från kl. 09.00 till 18.00)

Via fax:
+49 (0)69 95 30 7255Adress:

Mercedes-Benz Customer Assistance
Center Maastricht N.V.
Box 1456
6201 BL - Maastricht
Nederländerna