Remote-paket

Mercedes me connect Remote-paket

Remote-paket

Kupévärmare/-ventilation
Startar kupévärmaren eller -ventilationen i din bil på distans och ger ett behagligt klimat redan när du stiger in.

Fjärrupplåsning/-låsning av dörrarna
Full koll på distans: Lås och lås upp din Mercedes med en smartphone, surfplatta eller dator.

Personliga inställningar
Skräddarsydd för dig: Spara personliga profiler i din bil och hämta online med ditt Mercedes me ID.

Meddelande vid stöld och parkeringsskador
Inga otrevliga överraskningar: Få meddelanden via smartphone vid skador, stöld eller bortforsling av bilen.

Fjärrstängning och -öppning av rutor/taklucka
Öppnar och stänger rutorna på din Mercedes på distans och visar aktuell status – så att du kan känna dig säker.

Lokalisering av fordon
Hitta alltid tillbaka till din Mercedes: Med en smartphone navigerar du enkelt till din parkerade bil.

Geografisk övervakning av bilen
Sätt dina egna gränser: Du får ett meddelande när din Mercedes kör innanför eller utanför ett definierat område.

Positionsbestämning av bilen
Håll ögonen på din Mercedes: Visar exakt var din bil befinner sig just nu.

Speedfencing
Kontrollerat körsätt: Meddelar dig om du överskrider din inställda maxhastighet.

Parkeringsserviceövervakning
Du kan tryggt lämna din Mercedes till andra: Meddelande vid obehörig användning.

Hitta bilen
Hjälper dig att hitta bilen igen: Aktiverar en ljussignal som visar dig vägen till din Mercedes.

Fjärrstyrning Nybörjarläge
Aktivera med fjärrstyrning: Körprogram med reducerad acceleration för nybörjare inom körning med eldrift.

Fjärrstyrning Parkeringstjänstläge
Aktivera med fjärrstyrning: Körläge med begränsad effekt och begränsad åtkomst till personliga profildata.