Komfortpaket

Komfortpaket

Komfortpaket

Telediagnos
Alltid redo: Informerar dig när slitdelar behöver bytas.

Fjärrdiagnos av bilen
Gör det möjligt för din serviceverkstad att kontrollera bilens tillstånd på distans – för bästa möjliga individuella support.

Vägassistans vid olycka och haveri
Våra kompetenta rådgivare hjälper dig vid olycka och haveri.

Personliga serviceerbjudande
Bidrar till bättre planering: Ger dig överblick över kommande servicearbeten och underlättar vid servicebokning.