Svar på frågor om Mercedes me Adapter.

Om vilket ämne har du frågor?

Svar på frågor om Mercedes me Adapter.

Om vilket ämne har du frågor?

 • Allmänt

   Mercedes me Adapter består av maskinvara och programvara. Maskinvaran, Mercedes me Adapter, sätts in i bilens diagnosuttag (det s.k. OBD2-uttaget) och kopplas därefter samman med kundens smartphone via Bluetooth®. Via denna anslutning kan olika typer av information från bilen läsas av. Baserat på avläst information kan olika säkerhets-, service- och mobilitetsfunktioner användas via Mercedes me Adapter-appen.

   Appen kan laddas ned utan kostnad via Apple App Store och Google Play Store.

   Det är kostnadsfritt att använda Mercedes me Adapter. Vid samtal som rings via appen gäller sedvanliga villkor för samtal till det fasta nätet eller mobilnätet. Beroende på mobilavtal kan det förekomma kostnader för nedladdning och dataöverföring.

   Mercedes me Adapter kan användas i många Mercedes-Benz-modeller som ännu inte är uppkopplade, från årsmodell 2002. Kompatibla modeller och modellserier framgår av tabellen nedan<p>Listan med modellserier kan avvika beroende på land. Vid återimport eller parallellimport styr det ursprungliga mållandet kompatibiliteten.</p>. Modellserielistan kan variera mellan olika länder.

   Modell Modellserie(r) Årsmodell
   A-Klass 169, 176 2004 – 03/2016
   B-Klass 245, 246 2005 – 103/2016
   C-Klass 204, 205 2007 – 03/2016
   C-Klass Coupé 204, 205 2011 – 03/2016
   CL 216 2006 - 2014
   CLA 117 2012 – 03/2016
   CLS 218, 219 2004 – 03/2016
   E-Klass 211, 212 2002 – 03/2016
   E-Klass Cabriolet 207 2010 – 03/2016
   E-Klass Coupé 207 2009 – 03/2016
   G-Klass 463 07/2012 - 08/2016
   GL/GLS 164, 166 2006 - 03/2016
   GLA 156 2013 – 03/2016
   GLC 253 2015 - 03/2016
   GLE 166 2015 - 03/2016
   GLE Coupé 292 2015 - 03/2016
   GLK 204 2008 - 2015
   M-Klass 164, 166 2005 - 2015
   R-Klass 251 2005 - 2017
   S-Klass 221, 222 2005 – 03/2016
   S-Klass Cabriolet 217 2015 - 05/2016
   S-Klass Coupé 217 2014 - 05/2016
   SL 231 2012 – 03/2016
   SLK 171, 172 2003 – 03/2016
   SLS AMG 197 2009 - 2014
   Sprinter 906 2006 - 2018
   V-Klass 447 2014 - 09/2016
   Viano/Vito 639 11/2010 - 2014
   Vito 447 2014 - 05/2019

   Mercedes me Adapter finns i följande länder:
   Abu Dhabi, Australien, Belgien, Danmark, Dubai, Finland, Frankrike, Grekland, Indien (hösten 2019) Irland, Italien, Japan, Korea, Luxemburg, Malaysia, Nederländerna, Nya Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Thailand (hösten 2019), Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

   För att kunna använda Mercedes me Adapter behövs följande:

   • En kompatibel smartphone (jfr. området ”Adapter App”) med ett operativsystem fr.o.m. iOS 10 resp. Android 5

   • En kompatibel Mercedes-Benz-modellserie och produktionsperiod

   • En Mercedes me Adapter-app (kan laddas ned utan kostnad via Apple App Store och Google Play)

   • Ett användarkonto för Mercedes me (registrering på www.mercedes.me) med godkända användarvillkor

   • En Mercedes me Adapter (kan endast erhållas hos din Mercedes-Benz-partner)

   • Aktiverade Mercedes me Adapter-tjänster, utförs av din Mercedes-Benz servicepartner efter uppvisande av giltig legitimation och registreringshandlingar.

   Följande uppgifter överförs till Daimler AG:s system: chassinummer, mätarställning, tanknivå, resterande körtid, resterande körsträcka, verkstads- och servicekod, i förekommande fall styrenhetens versionsnummer. Överföringen av uppgifterna krävs för att kunna ställa aktuell fordonsstatus till förfogande och för att kunna förbereda ett serviceerbjudande som passar dig. Daimler AG skapar inte några förflyttningsprofiler utifrån överförda data. Positionsdata (om tillgängliga) överförs endast om du ringer kundsupporten vid en olycka eller ett haveri. Personliga data såsom körnings- eller tanklistan eller Driver Score sparas enbart lokalt i din smartphone och skickas inte vidare till Daimlers system.

   Uppgifter som Mercedes me Adapter läser av från bilen eller information som du själv har sparat synkroniseras inte med Mercedes me-portalen, utan sparas enbart lokalt på din smartphone. Du kan se uppgifterna i Mercedes me Adapter-appen.

   En Mercedes me Adapter kan användas i flera kompatibla bilar. En förutsättning är att en Mercedes-Benz-partner har kopplat samman bilen med ditt Mercedes me-konto. Idrifttagandet måste utföras på nytt efter det att adaptern har tagits ut och satts in i en annan bil.

   Ja, du kan använda ditt Mercedes me-användarkonto tillsammans med Mercedes me Adapter och lägga till din adapterkompatibla bil.

   Redan under utvecklingsfasen av våra uppkopplade tjänster lade vi största vikt vid dataskyddet.

   Framtidens bil blir i allt högre grad en digital följeslagare. Det betyder att den inte bara måste vara trafik- och driftsäker, utan även datasäker.

   Daimler AG skapar inte några rörelseprofiler utifrån Mercedes me-tjänsterna. Vi följer gällande lagstiftning för dataskydd och lämnar endast ut personuppgifter till statliga myndigheter inom ramen för bindande rättsbestämmelser.

   Dessutom regleras behandlingen av personuppgifter i Daimlers ”Koncernriktlinjer om sekretesspolicy för kund- och partnerdata”, som baserar på globalt accepterade grundprinciper och säkerställer en enhetlig, globalt gällande dataskyddsstandard.

   Inom ramen för Mercedes me-tjänsterna registreras och skapas personrelaterade uppgifter. Detta sker enligt överenskommelse i avtal eller med kundens samtycke. Lagring av registrerade data sker i krypterat format. Dessutom kan kunden när som helst avaktivera sina Mercedes me Adapter-tjänster.

   Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda användarens uppgifter mot manipulation, förlust, förstöring och åtkomst genom obehöriga personer. Säkerhetsåtgärderna vidareutvecklas kontinuerligt allt eftersom tekniken utvecklas.

   Mercedes me Adapter kan integreras i många modellserier fr.o.m. 2002, så att du kan få tillgång till den uppkopplade värld som stavas Mercedes me även i bilar som ännu inte är anslutna.
   Mercedes me Adapter är ett av Daimler AG kontrollerat (bland annat i kollisionstester och beträffande elektromagnetisk kompatibilitet) och godkänt tillbehör. Adaptern kan därmed användas utan risk för skador på bilen eller garantiförlust.
   Daimler AG ansvarar inte för säkerheten när det gäller andra fabrikat.

   Mercedes me Adapter erhålls exklusivt hos din Mercedes-Benz servicepartner. Den tillhörande appen hämtas kostnadsfritt via Apple App Store och Google Play. Dessutom utökas adapterns funktioner och tjänster ständigt och anpassas enligt kraven och behoven som en modern, uppkopplad körning ställer.

 • Adapter App

   Appen kan hämtas utan kostnad via Apple App Store och Google Play.

   Appen finns för följande smarta mobiltelefoner:
   • Apple: operativsystem fr.o.m. version iOS 10
   • Android: operativsystem fr.o.m. version 5.0

   Mobiltelefoner med root-åtkomst eller jailbreak stöds av säkerhetsskäl inte.

   Med Mercedes me Adapter och appen kan du bl.a. dra nytta av följande tjänster:

   • Information om bilens aktuella status: bränslenivå, körsträcka, parkeringsplats och -tid

   • Hitta ett parkeringshus med information om priser, öppettider och lediga platser

   • Hitta ett tankställe: sök efter närmaste eller billigaste tankställe (i Tyskland)

   • ”Cockpit”-läge med live-fordonsdata, t.ex. motorlast, oljetemperatur och resterande körsträcka

   • ”Car Health Monitor” för snabb hjälp vid varningsmeddelanden från bilen

   • Körningslista och tanklista med exportfunktion

   • Hitta och kontakta en Mercedes-Benz servicepartner och boka tid

   • Kom ihåg, som påminner dig om viktiga avtalade tider som t.ex. kontrollbesiktning

   Redan efter installationen av Mercedes me Adapter-appen kan du använda ett antal funktioner i begränsad omfattning. För att du ska kunna ta del av appens samtliga funktioner krävs en installerad och driftsatt adapter. Kontakta din Mercedes-Benz-partner angående detta.

   Vid varje avslutad körning skickas ett datapaket till Daimler AG:s system. Volymen på detta datapaket är mycket liten. Totalt tillkommer högst några få MB per månad.
   Vid användning av funktionerna Hitta tankställe/parkeringsplats används mobila data för att den mest aktuella informationen ska kunna visas.

   Börja med att säkerställa att Bluetooth®-parkopplingen med Mercedes me Adapter är slutförd och att din smartphone är ansluten till Adapter MB-xxxx. Detta kräver att Bluetooth® på din smartphone är aktiverad. Mercedes me Adapter måste befinna sig inom räckvidden. Dessutom kräver idrifttagandet internetanslutning. Om du ändå har problem att starta appen kan du kontakta kundsupporten.

   Om Mercedes me Adapter har kopplats från, t.ex. efter service, måste den tas i drift på nytt. Även om du har avinstallerat appen eller använder den via en annan smartphone, krävs idrifttagande på nytt.

   Om en eller flera körningar inte kan sammanföras kan detta bero på att det finns luckor mellan dessa körningar. Två körningar kan endast sammanföras om kilometerställningen när en registrerad körning avslutas överensstämmer med kilometerställningen när därpå följande körning påbörjas. Dessutom går det inte att kombinera privata körningar och körningar i tjänsten.

   Nej, sammanförda körningar kan inte delas upp i enskilda körningar igen.

   CSV-filen som kan exporteras under funktionen ”Mina körningar” kan innehålla luckor eller ha ändrats i efterhand och utgör därmed inte en godtagbar körjournal. Tabellen kan dock användas som grund för dokumentationen för en körjournal.

   Börja med att kontrollera appinställningarna. Här kan du ställa in om och för vilka funktioner appen får använda din position. Du bör tillåta att appen använder din platsinformation för funktionerna ”Parkera och hitta”, ”Tanka” och ”Mina körningar”. Du kan även välja att avaktivera platsdelningen i din smartphone, antingen generellt eller specifikt för denna app.

   En annan möjlig orsak till att uppgifterna saknas är att du vid körningens början eller slut befann dig på en plats som inte kunde fastställas. Detta kan exempelvis vara fallet i ett underjordiskt parkeringsgarage.

   Om bilen körs utan att Mercedes me Adapter är korrekt monterad eller om det saknas förbindelse till din smartphone, t.ex. om Bluetooth® är avaktiverat, registreras inga körningar. Det kan då uppstå luckor i listan över registrerade körningar.

   Så snart bränslenivån i din bil har nått reservområdet går det inte längre att fastställa mängden bränsle i tanken. Därför är det i detta fall nödvändigt att manuellt ange vilken mängd som tankats.

   När du registrerar en tankning manuellt visas inte angiven position på kartan eftersom positionsfältet kan innehålla fler uppgifter än adresser. Du kan även ange uppgifter som exempelvis ”på väg till jobbet”. Sådana positioner kan inte visas på kartan.

   Mercedes me Adapter-appen är den enda app som kan användas tillsammans med Mercedes me Adapter. Andra appar från Mercedes me är avsedda för redan uppkopplade bilar med monterad kommunikationsmodul och är därför inte kompatibla med adaptern. Apparnas funktionsomfång kan variera, eftersom de båda lösningarna bygger på olika teknik.

   Den generella skillnaden mellan Mercedes me Adapter och Mercedes me connect-bilarna är att adaptern kommunicerar med en smartphone via Bluetooth® och inte använder något eget sim-kort. Om bilens tändning är frånslagen så är adaptern inte aktiv. Därmed går det inte att använda några fjärrtjänster så som låsning/upplåsning av dörrarna eller programmering av motor- och parkeringsvärmare.

   Vid utlandskörning kan adaptern användas utan begränsningar om dataroaming har aktiverats. Det kan alltså tillkomma gängse kostnader för dataroaming. Adaptern kan dock även användas utan internetuppkoppling. Detta kan dock resultera i begränsningar, t.ex. kan gps-koordinater inte omvandlas till adressdata.

   På iPhone kommer det här meddelandet upp varje gång som en Bluetooth®-enhet vill kommunicera med din smartphone (handsfree-system är undantagna). Om appen redan är aktiv i telefonen (i för- eller bakgrunden), etablerar adaptern en anslutning även om meddelandet inte bekräftats. Dina körningar och tankningar registreras. Om appen däremot aktivt har stängts av (t.ex. genom att ”svepas bort”) eller om telefonen har startats om, måste denna fråga bekräftas för att appen ska öppnas och för att kommunikation med adaptern ska kunna etableras.

   För att bättre kunna registrera våra kunders preferenser och vidareutveckla appen analyserar vi appens anonymiserade användningsdata (med hjälp av Adobe Marketing Cloud). Om information om användningen av appen inte ska sparas och utvärderas kan funktionen när som helst avaktiveras under App-inställningar > Registrering av användaruppgifter. Funktionen kan därefter även aktiveras igen på samma sätt.

 • Adapter

 • Medanvändare av adaptern

   Som huvudanvändare till en bil med Mercedes me Adapter kan du bjuda in andra personer som medanvändare till bilen. Gör då så här:

   Gå till Mercedes me-portalen, klicka på ”Mina bilar” och välj bilen i fråga. Klicka på punkten ”Administrera medanvändare” under ”Mercedes me connect”. Med funktionen ”Bjud in medanvändare” kan du skicka en inbjudan genom att ange en e-postadress. Du själv och personen som du har bjudit in informeras via ett e-postmeddelande. Den inbjudna medanvändaren kan acceptera inbjudan via länken i e-postmeddelandet.

   Därefter ska medanvändaren driftstarta adaptern på nytt via sin smartphone. För att detta ska kunna göras måste adaptern tas ut och därefter sättas i på nytt. Därefter kan adaptern tas i drift via funktionen ”Lägg till ny bil” i Mercedes me Adapter-appen.

   När medanvändaren har utfört dessa steg kan han eller hon använda Mercedes me Adapter i din bil.

   Det är endast huvudanvändaren som kan bjuda in medanvändare.

   När huvudanvändaren har bjudit in medanvändaren ska medanvändaren acceptera inbjudan via länken i e-postmeddelandet. Medanvändaren behöver även ett Mercedes me-användarkonto och ska hämta Mercedes me Adapter-appen via App Store eller Google Play. En Mercedes me Adapter per fordon kan användas av flera användare.

   Medanvändaren ska även ta adaptern i drift före användning. För att göra det måste man ta ut och därefter sätta i Mercedes me Adapter på nytt för att koppla ihop medanvändarens smartphone med adaptern. Därefter kan bilen läggas till under ”Lägg till ny bil” i appen.

   Medanvändaren kan använda Mercedes me Adapter-appen i full omfattning. Personliga uppgifter (såsom körningslistor) sparas uteslutande på den egna mobiltelefonen och kan inte överföras. Serviceerbjudanden är förbehållet huvudanvändaren liksom inbjudan av ytterligare medanvändare och aktivering resp. avaktivering av tjänster.

   Vid avslutad körning sparas fordonsrelaterade data av den typ som visas på sidan ”Min bil” och delas mellan användarna.

   Innehållet i ”Parkera och hitta”, ”Tanka” och ”Mina körningar” synkroniseras inte. Särskilt positionsdata sparas endast lokalt på den smartphone där de registrerades.

 • Idrifttagande

  Första idrifttagandet

  Första idrifttagandet

  Har du en Mercedes me Adapter och har din Mercedes-Benz-partner redan anslutit ditt Mercedes me-konto? Då kan du sätta i gång! Gör så här för att ta Mercedes me Adapter i drift första gången:

  Steg 1

  Nedladdningssymbolen står för nedladdning av appen ”Mercedes me Adapter”.

  Installera Mercedes me Adapter-appen i din smartphone.

  Steg 2

  Appen ”Mercedes me Adapter” startas.

  Starta appen och logga in med ditt Mercedes me-konto. Följ därefter anvisningarna i appen.

  Steg 3

  Mercedes me Adapter sätts in i OBD2-uttaget vid golvet.

  Öppna locket till diagnoskopplingen (OBD2-uttaget), som beroende på modell sitter på olika ställen vid golvet vid förarplatsen, och sätt i Mercedes me Adapter. Adaptern förses nu med ström och lyser blått.

  Steg 4

  Lägg till enheten på mobiltelefonen via Bluetooth.

  Lägg till enheten ”MB-123456” e.d. i Bluetooth®-menyn i din mobiltelefon.

  Steg 5

  Starta appen och välj ”Starta idrifttagande och lägg till bil”.

  Starta appen och välj ”Lägg till bil”. Följ därefter anvisningarna i appen.
  Om relevanta förutsättningar för ett lyckat idrifttagande saknas, t.ex. att acceptera användarvillkoren, leder appen dig till det aktuella stället i portalen.

  Upprepat idrifttagande

  Upprepat idrifttagande

  Vill du ta din Mercedes me Adapter i drift på nytt (t.ex. efter service)? Det gör du i två enkla steg:

  Steg 1

  Mercedes me Adapter sätts in i OBD2-uttaget vid golvet.

  Sätt i Mercedes me Adapter i OBD2-uttaget vid golvet vid förarplatsen igen.

  Steg 2

  Starta appen och välj ”Lägg till ny bil”.

  Klicka på din bil i Mercedes me Adapter-appen och välj ”Lägg till bil”. Följ därefter anvisningarna i appen.

 • Användningsinformation

   Denna instruktionsbok är avsedd att visa dig hur Mercedes me Adapter fungerar. Förvara denna instruktionsbok på ett säkert ställe, så att du alltid har tillgång till den. Läs noggrant igenom denna användar- och säkerhetsinformation före användning. DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU OBSERVERAR DENNA SÄKERHETSINFORMATION.

   Mercedes me Adapter är ett kontrollerat och godkänt Mercedes-Benz-tillbehör. På www.mercedes.me/adapter hittar du en lista över bilar till vilka adaptern får anslutas via diagnoskopplingen.

   I leveransomfånget ingår:

   • Mercedes me Adapter

   • Safety Instructions ”Mercedes me Adapter”

   • Tilläggsbladet ”Tillägg till bilens instruktionsbok”

   • Snabbguide ”Mercedes me Adapter”

   • Material för att fästa OBD-uttagets lucka

   Du behöver dessutom en Android- eller iOS-kompatibel smartphone med Bluetooth och tillhörande Mercedes me Adapter-app från respektive appbutik.

   Vid anslutningen av Mercedes me Adapter till diagnoskopplingen säkerställs att

   • funktionerna i fordonssystemen inte påverkas,

   • startbatteriet inte kan laddas ur och att

   • ingen information från avgasövervakningen kan återställas.

   Mercedes me Adapter får endast användas i fordon godkända av Mercedes-Benz samt med kompatibla smartphones och driftsystem. En lista över godkända bilar finns under ”Allmänt” och information om kompatibla smartphones under ”Adapter App”.

   VARNING:
   Risk för distraktion vid användning av mobil kommunikationsutrustning under körning.
   Om du hanterar mobil kommunikationsutrustning under körning störs din uppmärksamhet på det som sker i trafiken.
   Du kan dessutom förlora kontrollen över bilen.
   Hantera dessa enheter endast när bilen står stilla.
   Vi vill även informera om att mobil kommunikationsutrustning/smartphones ska förvaras på ett säkert sätt i bilen.
   Mercedes me Adapter är utvecklad för permanent användning i ändamålsenlig diagnoskoppling och ska sitta kvar där.

   Följ alltid gällande nationella lagar om användning av smartphone i bilen under körning.

   Modifieringar eller förändringar på Mercedes me Adapter försämrar produktsäkerheten och kan inverka på bilen. Obs! Risk för personskada!

   Öppna aldrig Mercedes me Adapter självsvåldigt. Utför aldrig reparationer på egen hand!

   Hantera Mercedes me Adapter varsamt. Den kan skadas genom stötar och slag eller fall även från låg höjd.

   Skydda Mercedes me Adapter mot fukt och extrem värme.

   Doppa aldrig Mercedes me Adapter i vatten eller andra vätskor. Rengör enheten med en duk lätt fuktad med enbart vatten. Använd under inga omständigheter aggressiva rengöringsmedel (ättika/citronsyra, skurmedel, kalk- resp. nagellacksborttagning, allrengöring, neutralrengöringsmedel, sprit, naturliga rengöringsmedel som innehåller oljor och liknande medel) eller hårda borstar eller tvättsvampar resp. liknande hjälpmedel vid rengöringen.

   Förvara din Mercedes me Adapter och tillhörande tillbehör utom räckhåll för barn. Kontakta omedelbart läkare vid sväljning av smådelar. Risk för personskada eller till och med livsfara!

   Vid kraftig värmeutvecling i din smartphone bör du alltid kontrollera att den fungerar korrekt. Om problemet kvarstår ska du stänga appen i din smartphone och kontakta smartphone-tillverkaren.

   Förvara alltid din smartphone säkert eller sätt fast den innan körning. Tänk på att lösa föremål, till exempel smartphones, innebär ökad skaderisk för personer i bilen eller andra trafikanter vid en plötslig retardation (inbromsning).

   Personer med hörapparat eller andra hjälpmedel som är märkta med BAHA® (”Bone Anchored Hearing Aid”) eller med hörselimplantat kan uppleva starkare störljud. Kontakta tillverkaren av hörapparaten för att diskutera alternativ.

   Personer med medicinsk utrustning, t.ex. pacemaker eller defibrillator: När du använder Mercedes me Adapter finns en radioförbindelse mellan din smartphone och adaptern. Den elektromagnetiska strålningen kan påverka funktionen hos medicinska implantat. Livsfara! Rådfråga alltid din läkare eller tillverkaren av det medicinska implantatet om utrustningen kan påverkas av sådan strålning innan du använder Mercedes me Adapter.

   Mobilförbud råder på bensinstationer. Det finns risk för explosion eftersom mobiltelefonens batteri kan ramla ut om den tappas i marken, vilket kan leda till gnistor som kan antända bensinångorna. Det är förbjudet att ta ut eller sätta i Mercedes me Adapter på bensinstationer.

   Undvik all form av förändring av programvaran och loggning resp. decompiling och all kodmanipulation på Mercedes me Adapter och appen. Risk för personskada!

   Smartphones med jailbreak (ej auktoriserat avlägsnande av användarbegränsningar från smartphone-tillverkaren i de mobila operativsystemen) stöds inte och är alltid uteslutna för användning.

   Med förbehåll för tekniska ändringar och fel resp. avvikelser!

   Viktig information om avfallshantering av Mercedes me Adapter:

   • Denna elektriska apparat får inte kastas i hushållsavfallet. Vänd dig till ett insamlingsställe eller de lokala myndigheterna för korrekt avfallshantering.

   • Mercedes me Adapter omfattas av WEEE (avfallshantering) EG-direktiv 2012/19/EU.

   • Om elektriska apparater avfallshanteras på ett okontrollerat sätt kan farliga ämnen komma ut i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Det kan vara hälsovådligt.

   • Om du byter ut enheten mot en ny är försäljaren enligt lag skyldig att ta emot den gamla kostnadsfritt för avfallshantering.

   I egenskap av tillverkare försäkrar Askey Communication GmbH härmed att produkten ”Mercedes me Adapter” uppfyller grundläggande krav och övriga tillämpliga bestämmelser i nedanstående direktiv:

   • radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU,

   • direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS),

   • direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) förordning (EG) nr 1907/2006 kemiska ämnen (REACH).

   Driftfrekvens och maximal uteffekt: Bluetooth (2402 MHz ~ 2480 MHz) högst 10 dBm e.i.r.p.

   Du hittar försäkran om överensstämmelse på www.mercedes.me/adapter.

   Om du har fler frågor om försäkran om överensstämmelse kan du vända dig till: Askey Communication GmbH, Fritz-Vomfelde-Straße 8, 40547 Düsseldorf, Tyskland

   Om du har frågor eller problem kan du vända dig till din auktoriserade Mercedes-Benz-återförsäljare eller till kundsupporten.