Monteringsanvisning: Adapter för torkarblad

Monteringsanvisning: Adapter för torkarblad

Den önskade videon är tyvärr inte tillgänglig just nu. Försök igen senare.
Titta igen

Observera: Hos vissa modellserier måste torkarbladen ställas lodrätt före bytet. Läs informationen i bilens instruktionsbok.

Montera av vindrutetorkaren:

Montera av vindrutetorkaren:

Bilden illustrerar hur torkarbladets adapter monteras av.
Bilden illustrerar hur torkarbladets adapter monteras av.
Bilden illustrerar hur torkarbladets adapter monteras av.

Montera vindrutetorkaren:

Montera vindrutetorkaren:

Bilden illustrerar hur torkarbladets adapter monteras.
Bilden illustrerar hur torkarbladets adapter monteras.
Bilden illustrerar hur torkarbladets adapter monteras.

Serviceindikering:

Serviceindikering:

Bilden illustrerar serviceindikeringens funktion.

Dra av skyddsfilmen från serviceindikeringen.

Bilden illustrerar serviceindikeringens funktion.

Serviceindikeringen är aktiv.

Bilden illustrerar serviceindikeringens funktion.

För din säkerhet: Byt torkarblad<p>Hur snabbt missfärgningen går beror på användningsförhållandena.</p>.