Monteringsanvisning: MAGIC VISION CONTROL

Monteringsanvisning: MAGIC VISION CONTROL

Den önskade videon är tyvärr inte tillgänglig just nu. Försök igen senare.
Titta igen

Observera att du måste ställa torkararmen lodrätt vid bytet. Du hittar mer information om detta i bilens instruktionsbok.

Montera av vindrutetorkare:

Montera av vindrutetorkare:

Bilden illustrerar hur torkarbladets adapter monteras av.
Bilden illustrerar hur torkarbladets adapter monteras av.
Bilden illustrerar hur torkarbladets adapter monteras av.

Montera vindrutetorkaren:

Montera vindrutetorkaren:

Bilden illustrerar hur torkarbladets adapter monteras.
Bilden illustrerar hur torkarbladets adapter monteras.
Bilden illustrerar hur torkarbladets adapter monteras.

Specialfall: Stickkontakten glider ur.

Bilden visar en stickkontakt som har glidit ur och är i fel läge.

Fel: Stickkontakten har glidit ur.

Bilden visar en stickkontakt i korrekt läge.

Korrekt läge.

Specialfall: Stickkontakten glider ur.

Det kan hända att stickkontakten för vatten och ström som sitter på torkararmen (vid uppvärmt vindrutespolarsystem) glider ur sitt korrekta läge när det gamla torkarbladet monteras av (bild t.v.). Gör då så här:

  • Tryck tillbaka stickkontakten till rätt läge (bild t.h.) så att du kan höra att den går i läge.
  • Montera den nya torkaren.
  • För sedan torkararmen till serviceläge (bild 1 i Montera av) och därefter tillbaka till driftläge (bild 3 i Montera) för att säkra stickanslutningen.