Håll lönsamheten rullande med ett serviceavtal!

Alltid på den säkra sidan med ServiceCare från Mercedes-Benz

Complete Maintenance ExtendedCare ExtendedCare + Maintenance
Täcker verkstadsarbete som uppkommer, inklusive underhåll, slitage och reparationer. Regelbunden kontroll och service av behöriga tekniker enligt tillverkarens föreskrifter. Förlängd garanti för mekaniska och elektriska byggkomponenter utan självrisk. Kombinerar fördelarna med Maintenance och ExtendedCare.

Översikt över dina fördelar:

Fasta på förhand beräknade kostnader
Genom att ditt fordon blir väl omhändertaget, med full servicehistoria från auktoriserad Mercedes-Benz verkstad, ökar förutsättningarna för ett bra andrahandsvärde.
Minimerad risk: ServiceCare Complete täcker även reparationer motsvarande nybilsgarantin under hela avtalstiden.
Bevara värdet: Slitna delar (dvs reservdelar som regelbundet byts till följd av normal användning) byts ut direkt, vilket säkerställer ditt fordons värde i ServiceCare Complete.
*Se allmänna och särskilda villkor för ServiceCare Complete, för en fullständig överblick över vad som ingår i produkten.
Mobilitetsgaranti MobiloVan upp till 30 år[1]
SEK/mil** 3 år 4 år 5 år
Citan 1,20 1,80 2,20
Vito 1,20 1,80 2,20
Sprinter CDI 1,20 1,90 2,40
X-Klass 1,35 2,50 3,50

[1] MobiloVan är giltigt för de aktuella versionerna av modellerna Sprinter, Vito, Citan och Marco Polo ACTIVITY (ingår i Complete & Maintenance). För alla bilar med första registrering fr.om. 1/10 2012 gäller MobiloVan först 2 år utan servicevillkor och förlängs efter det från underhåll till underhåll i upp till 30 år. För V-Klass, X-Klass och Marco Polo (exkl. ACTIVITY) är servicetjänsterna i Mobilo giltiga.