Sprinter

Vito

Citan

Tillbehör

Samtliga priser är rekommenderade exklusive moms. Montering tillkommer i förekommande fall. Med förbehåll för prisändringar och lokala avvikelser. Alla priser anges per styck om inget annat anges. Navkåpa, ventilhatt, däcktryckssensorer, kablage och eventuellt annat material nödvändigt för montering tillkommer.

Sprinter

Vito

Citan

Däck och Kompletta hjul