Sprinter

Vito

CitanSamtliga priser är rekommenderade exklusive moms. Montering tillkommer i förekommande fall. Med förbehåll för prisändringar och lokala avvikelser. Alla priser anges per styck om inget annat anges. Navkåpa, ventilhatt, däcktryckssensorer, kablage och eventuellt annat material nödvändigt för montering tillkommer.