Grundutrustning och tillval – välkomna valfriheten

Grundutrustning (ett urval)

[1] Tillval till Vito Tourer BASE.

[2] Kan inte beställas till Vito Tourer SELECT.

[3] Tillval till Vito Tourer PRO.

[4] Kan inte beställas till Vito Tourer PRO.

[5] Tillval till Vito Tourer SELECT.

Vito

Tourer

Produktfördelar

Tekniska data och utrustning

Rådgivning och köp