Mått och vikt

Kompakt med 3 259 mm axelavstånd, standardtak

Totalvikt, kg 3 000 3 262 4 100
Tjänstevikt, vid tillåten totalvikt [1] 1 995 1 995 2 025
Lastkapacitet, kg, vid totalvikt 1 005 1 505 2 075
Max. sammanlagd bruttovikt, kg 5 000 5 500 5 500
Maximal taklast, kg / Släpvagnsvikt bromsad/obromsad, kg 300 / 2 000/750 300 / 2 000/750 300 / 2 000/750
Lastyta, m² / Lastvolym, m³ / Max. lastlängd, mm 3,975 / 7,8 / 2 607 3,975 / 7,8 / 2 607 3,975 / 7,8 / 2 607
Vänddiameter Ø, m / Inre vänddiameter Ø, m 13 / 12,2 13 / 12,2 13,4 / 12,6

Kompakt med 3 259 mm axelavstånd, högt tak

Totalvikt, kg 3 000 3 262 4 100
Tjänstevikt, vid tillåten totalvikt [1] 2 025 2 025 2 055
Lastkapacitet, ca kg, vid totalvikt 975 1475 2045
Max. sammanlagd bruttovikt, kg 5 000 5 500 5 500
Maximal taklast, kg / Släpvagnsvikt bromsad/obromsad, kg 150 / 2 000/750 150 / 2 000/750 150 / 2 000/750
Lastyta, m² / Lastvolym, m³ / Max. lastlängd, mm 3,975 / 8,8 / 2 607 3,975 / 8,8 / 2 607 3,975 / 8,8 / 2 607
Vänddiameter Ø, m / Inre vänddiameter Ø, m 13 / 12,2 13 / 12,2 13,4 / 12,6

[1] Uppgifter enligt för respektive fordonsklass gällande EG-direktiv 92/21/EEG eller 97/27/EG i dess vid publiceringen gällande lydelse. Vikt för fordon (i tyskt standardutförande) i körklart skick, inklusive verktyg/reservhjul och eventuell släpvagnskoppling (om dessa levererats från tillverkaren), förare, eventuellt bagage och en till 90 % fylld bränsletank för fordon i grundutförande. Bilar avsedda för den svenska marknaden kan ha utökad standardutrustning och därmed högre tjänstevikt, med reducerad nyttolast till följd. Obs! Enligt ISO-M06 1176 reduceras tjänstevikten med upp till 75 kg.

Sprinter

Skåpbil

Produktfördelar

Tekniska data och utrustning

Rådgivning och försäljning