Mercedes-Benz MobiloVan

En pålitlig insatsstyrka

[1] Gäller fr.o.m. 1 oktober 2012 med första registrering fr.o.m. 1 oktober 2012.

[2] Upp till max. 30 år vid regelbunden service på en auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad.

Sprinter

Kombi

Produktfördelar

Tekniska data och utrustning

Rådgivning och försäljning