Avräkningsservice

Avräkningssystemet är ett universalverktyg för din vagnparks betalnings- och planeringskontroll. På dess deltjänster kan du grunda kostnadskontroller, verksamhetsbeslut samt återbetalning av utlandsmoms. Alla servicetjänster som du utnyttjar med ditt MercedesServiceCard avräknas centralt. Det ger dig bättre översikt och kontroll över alla transaktionsdata.

Avräkningssystemet består av följande delar:

  • MercedesServiceCard
  • Delpostredovisning
  • Faktura